به سادگی گلدان ریسمانی بسازید

به سادگی گلدان ریسمانی بسازید

ساختن این گلدان ساده و سریع است، ولی نتیجه گلدانی جذاب و کاربردی است. کافی است مقداری ریسمان قطور را دور هم بپیچید تا گلدانی تزیینی داشته باشید. می توانید از گلدانتان استفاده کنید و وسایل و خورده ریزهایتان را در آن بگذارید.

به سادگی گلدان ریسمانی بسازید

به سادگی گلدان ریسمانی بسازید

وسایل لازم
  • طناب قطور به مقدار کافی
  • قیچی
  • چسب
مراحل ساخت
۱
ساخت گلدانی جذاب و کاربردی

ساخت گلدانی جذاب و کاربردی

از سر طناب شروع کرده و آنرا آغشته به چسب فراوان کنید و مانند عکس دور خودش بپیچید و جلو بروید. دقت کنید که در ابتدا می خواهیم کف گلدان را بسازیم و به سطحی صاف نیاز داریم.

۲
ساخت گلدانی جذاب و کاربردی

ساخت گلدانی جذاب و کاربردی

بعد از اینکه کف گلدان را در اندازه مورد نظر ساختیم، سراغ بدنه گلدان می رویم و طناب را طوری می پیچیم که به سطح گلدان، ارتفاع داده شود. در تمامی مراحل باید به طناب چسب فراوان زده شود.

ساخت گلدانی جذاب و کاربردی

ساخت گلدانی جذاب و کاربردی

همچنین می توانید از طنابی باریک و رنگی برای تزیین گلدانتان استفاده کنید و مطابق عکس آنرا محکم دور جاهایی که مد نظرتان است، بپیچید و گره بزنید.

نشریه اینترنتی زندگی کودکان

برگرفته از بردوک

 


پاسخ دهید