ساخت گل سر با گل های رنگارنگ

ساخت گل سر با گل های رنگارنگ

گل ها و گیاهان علاوه بر زیبایی و رایحه خوبشان، برای هدیه دادن، تزیین محیط اطراف و …انتخاب خوبی هستند. همچنین می توان برای تهیه گل سر از آن ها استفاده کرد. در این خود آموز یک گل سر زیبا آموزش می دهم که درست کردن آن بسیار آسان است.

ساخت گل سر با گل های رنگارنگ

ساخت گل سر با گل های رنگارن

 

وسایل لازم
  • گل
  • سیم
  • نوار چسب
  • روبان
  • سیم چین
مراحل ساخت
۱
درست کردن گل سر با گل رنگارنگ

درست کردن گل سر با گل رنگارنگ

ابتدا مقداری از سیم را برش می دهیم، این سیم ها را به راحتی می توانید از گل فروشی ها تهیه کنید.نکته: طول سیم بستگی به مقدار موهای شما دارد.

۲
درست کردن گل سر با گل رنگارنگ

درست کردن گل سر با گل رنگارنگ

دو سر سیم راگرفته و پیچ می دهیم، ابتدا و انتهای آن را گره می زنیم، همان طور که در شکل بالا مشاهد می کنید.

۳
درست کردن گل سر با گل رنگارنگwers

درست کردن گل سر با گل رنگارنگ

سپس گل ها را به ترتیب در بین سیم قرار می دهیم. بهتر است، گل بزرگتر در مرکز و گل های کوچک تر در انتها قرار بگیرند.

۴
درست کردن گل سر با گل رنگارنگ

درست کردن گل سر با گل رنگارنگ

ساقه های خیلی بلند را کوتاه کرده و باقی ساقه ها را خم می کنیم. با نوار چسب، دور سیم و ساقه ها را می پوشانیم.

۵
درست کردن گل سر با گل رنگارنگ

درست کردن گل سر با گل رنگارنگ

۶
درست کردن گل سر با گل رنگارنگ

درست کردن گل سر با گل رنگارنگ

و در آخر روبان را از دو طرف سیم عبور می دهیم تا گل سر آماده شود.

درست کردن گل سر با گل رنگارنگ

درست کردن گل سر با گل رنگارنگ

نشریه اینترنتی زندگی کودکان

برگرفته از بردوک

 


پاسخ دهید