آموزش کاردستی : هواپیما

آموزش کاردستی : هواپیما

در اینجا می خواهیم با وسایلی که معمولاً روانه زباله دان می کنیم یک هواپیما بسازیم . اگر بتوانیم به تعداد بچه های حاضر وسایل لازم را تهیه کنیم ، چه بهتر ! همگی می توانند با هم مشغول ساختن هواپیما شده و در پایان یک بازی دسته جمعی را شروع کنند . هر کس می تواند برای قشنگ تر شدن هواپیمای خودش تلاش کند و برای تزئین آن ابتکار بیشتری به خرج دهد . مطمئین باشید که از ایده هایی که بعضی از بچه ها برای این کار به خرج می دهند تعجب خواهید کرد !

کاردستی هواپیما - 1

کاردستی هواپیما – ۱

وسایل مورد نیاز :

– مقوای محکم رنگی ( مانند پوشه های مقوایی ، . . . )

– مداد

– چسب

– یک بطری شیر پلاستیکی با درب آن ( یا هر بطری دیگری شبیه آن )

– دو عدد درب بطری پلاستیکی ( هر دو در یک اندازه )

– توپهای کوچک پنبه ای

– دو عدد سیخ چوبی *

– قیچی *

* کوچکتر ها بهتر است به کمک بزرگترها یا تحت مراقبت و نظارت آنان از این وسایل استفاده کنند .

کاردستی هواپیما - 2

کاردستی هواپیما – ۲

۱ – نصب چرخها :

الف ) با دقت بطری شیر و درب آن را شسته و برچسب های روی آن را جدا کنید ، سپس اجازه دهید تا خوب خشک شوند .

ب ) وقتی بطری و درب آن خوب خشک شد ، یکی از سیخ های چوبی را از وسط بدنه آن ( قسمت جلو ، مانند تصویر ۲ ) رد کنید .

کاردستی هواپیما - 3

کاردستی هواپیما – ۳

پ ) از هر سمت این سیخ چوبی یکی از درب های پلاستیکی بطری را از قسمت مرکزی آنها وارد کنید . . .

کاردستی هواپیما - 4

کاردستی هواپیما – ۴

. . . سپس یک توپ کوچک پنبه ای را هم رد کنید ( بهتر است با کمی چسب ، توپهای پنبه ای را به سیخ چوبی بچسبانید ) . قسمتهای اضافی   سیخ ها را جدا کنید .

کاردستی هواپیما - 5

کاردستی هواپیما – ۵

۲ – نصب بالها :

الف ) شکل بالها را از روی مدل کپی کن .

ب ) سپس این شکلها را روی مقوا به رنگ دلخواهت منتقل کن .

کاردستی هواپیما - 6

کاردستی هواپیما – ۶

پ ) به وسیله قیچی شکل بالها را از مقوا جدا کن .

کاردستی هواپیما - 7

کاردستی هواپیما – ۷

ت ) برای هر بال ، زبانه آن را تا کن ، خوب چسب بزن و آن را روی بدنه هواپیما بچسبان . . .

کاردستی هواپیما - 8

کاردستی هواپیما – ۸

. . . بالها را مانند تصویر بچسبان یعنی بالهای بزرگ در قسمت جلوی هواپیما ، و بالهای کوچکتر را در قسمت عقب هواپیما بچسبان .

ث ) صبر کن تا همه اینها خوب خشک شوند .

کاردستی هواپیما - 9

کاردستی هواپیما – ۹

۳ – نصب ملخ هواپیما :

الف ) شکل ملخ را از روی مدل کپی کن و آن را با دقت قیچی کن .

کاردستی هواپیما - 10

کاردستی هواپیما – ۱۰

ب ) به وسیله قیچی از گوشه های مربع فقط تا جایی که نقطه چین ها نشان می دهند را قیچی کن .

کاردستی هواپیما - 11

کاردستی هواپیما – ۱۱

پ ) گوشه ها را پس از چسب زدن ، به ترتیب به مرکز مربع بچسبان ؛ کمی صبر کن تا خشک شود .

کاردستی هواپیما - 12

کاردستی هواپیما – ۱۲

ت ) سیخ چوبی دوم را از وسط یک توپ پنبه ای رد کن ، سپس آن را از مرکز ملخ هواپیما که قبلاً چهار گوشه آن را چسبانده ای هم رد کن . . .

کاردستی هواپیما - 13

کاردستی هواپیما – ۱۳

. . . و در پایان آن را از وسط درب بطری البته از طرف خارجی آن هم رد کن .

کاردستی هواپیما - 14

کاردستی هواپیما – ۱۴

ث ) قسمت اضافی سیخ چوبی را که از توپ کوچک پنبه ای بیرون مانده جدا کن . . .

کاردستی هواپیما - 15

کاردستی هواپیما – ۱۵

. . . بهتر است با کمی چسب ، توپ کوچک پنبه ای را به سیخ چوبی بچسبانی فقط دقت کن که آن را به خود ملخ هواپیما نچسبانی وگرنه ملخ هواپیمای تو ثابت خواهد ماند .

کاردستی هواپیما - 16

کاردستی هواپیما – ۱۶

۴ – تزئینات :

حالا می توانید هواپیمای خودتان را به دلخواه خود تزئین کنید ؛ مثلاً می توانید از ستاره های ریز رنگی یا اکلیل برای این کار استفاده کنید ؛ و یا اشکال زیبایی را با ماژیک روی بالها بکشید . برای تزئین قسمتهای پلاستیکی هواپیما بهتر است از ماژیک های پاک نشدنی استفاده کنید تا دوام بیشتری داشته باشند .

 

عنوان اصلی :    Avion colore

منبع :   www.auxpetitesmains.net

 

نشریه اینترنتی زندگی کودکان


پاسخ دهید