داستان : درخت روی ماه

در کشور چین ، حتی امروزه مرسوم است که پانزدهمین روز از هشتمین ماه سال ( طبق تقویم چینی ) ، مردم برای دیدن قرص کامل ماه ، و سایع سیاه و متحرکی که روی سطح ماه به چشم می خورد ، از خانه های خود خارج می شوند ، و گاهی تا ساعتها بعد از نیمه شب را بیرون از خانه به سر می برند چون معتقدند که در آن شب ممکن است خوشبختی غیرمنتظره ای به سراغشان بیاید . در هر افسانه و رسمی ، ذره ای از حقیقت پنهان شده ؛ اگر می خواهید بدانید که این خوشبختی غیر منتظره چیست ، داستان « درخت روی ماه » را بخوانید .

درخت روی ماه - 1

درخت روی ماه – ۱

در زمان های قدیم ، هیزم شکن جوانی با مادرش زندگی می کرد . تمام روز را روی کوههای اطراف کلبه شان کار می کرد ، ولی با این وجود درآمدش به اندازه ای نبود که کفاف مخارج او و مادرش را بدهد . هیزم شکن جوان ، پسر خوب و مهربانی بود و اگر می توانست حتماً همه خواسته های مادرش را برآورده می کرد .

روزی یکی از فرشته های آسمان ، دلش به حال این مادر و پسر سوخت و چون دیگر تحمل دیدن رنج و بدبختی آنها را نداشت ، نزد فرمانروای آسمان رفت و از او اجازه خواست تا آن دو را به آسمان نزد خودشان بیاورد .

درخت روی ماه - 2

درخت روی ماه – ۲

اتفاقاً هر چقدر هم که عجیب به نظر برسد در آسمان هم کارهای زیادی برای انجام دادن وجود داشت . آنجا به کسی احتیاج داشتند تا شاخه های درخت دارچینی را که روی ماه بود هرس کند . این درخت میلیونها سال بود که روی ماه سبز شده بود و چون هیچوقت کسی به صورت جدی به آن رسیدگی نکرده بود ، به درخت عظیمی تبدیل شده بود که بیش از یک میلیون شاخه داشت . با تولد هر نسل جدید از افراد بشر روی زمین ، یک شاخه به شاخه های این درخت اضافه می شد . فرمانروای آسمان از افزایش جمعیت زمین به شدت نگران بود . در همین موقع بود که موضوع هیزم شکن را با او در میان گذاشتند ؛ آوردن او به آسمان ، به نظرش فکر خوبی آمد ، و در نتیجه تصمیم گرفت نگهداری از درخت دارچین را به او بسپارد .

درخت روی ماه - 3

درخت روی ماه – ۳

اما این درخت دارچین مانند درختهای دیگر نبود ؛ تنه و شاخه های آن ، آنقدر بزرگ شده بودند که هیزم شکن می توانست هر سال فقط یک شاخه از آن را ببرد . اگر شما پانزدهمین روز از هشتمین ماه تقویم چینی ، با دقت به ماه نگاه کنید ، می توانید افتادن یک شاخه از درخت دارچین را ببینید . یکوقت فکر نکنید که این شاخه مانند هر شاخه دیگری است ! اگر از چوب آن بشکه ای برای نگهداشتن برنج بسازید ، همیشه برنج خواهید داشت و آن بشکه همیشه پر خواهد بود ؛ اگر از چوب آن کمدی برای لباسهایتان بسازید ، لباسهایی را که در تمام عمر خوابشان را دیده اید خواهید داشت ؛ اما . . زمانی که داستان ما اتفاق می افتاد هنوز کسی این راز را نمی دانست .

درخت روی ماه - 4

درخت روی ماه – ۴

پانزدهمین روز از هشتمین ماه ، مردم مثل همیشه مشغول قدم زدن و گردش بیرون از خانه هایشان بودند و از تماشای قرص کامل ماه لذت می بردند ، که ناگهان صدایی شبیه صدای سوت شنیدند و پس از آن چیزی روی زمین افتاد . بزرگترها اهمیتی به آن ندادند اما بچه ها . . . این شیطونک های کوچولو و کنجکاو که با چشمانشان همه جا را زیر نظر دارند و همه چیز را می بینند ، بی سرعت به طرف چیزی که روی زمین افتاده بود دویدند ، و با یک شاخه دراز و بزرگ درخت برگشتند . یکی از بزرگترها با دیدن آن شاخه گفت : – « چه شاخه قشنگی ! فردا می توانیم خودمان را با آن گرم کنیم » ؛ و به خاطر این موضوع خدا را شکر کردند .

درخت روی ماه - 5

درخت روی ماه – ۵

فردای آن روز ، آن شاخه را برای روشن کردن آتش ، خرد کردند . آنها یک ماه تمام خودشان را با آتشی که روشن کرده بودند گرم کردند ، و یک ماه دیگر ، و باز هم یک ماه دیگر ، . . . آن شاخه درخت هنوز در حال سوختن بود . حتی یک ذره از آن هم تبدیل به خاکستر نشده بود . خبر این حادثه عجیب در سرتاسر کشور پخش شد .

درخت روی ماه - 6

درخت روی ماه – ۶

مرد مقدسی که از آن روستا عبور می کرد ، به مردم گفت : – « این یک شاخه از درخت دارچین روی ماه است . اگر از آن بشکه ای برای نگهداشتن برنج ساخته بودید ، تمام عمرتان برنج داشتید ؛ اگر از آن یک کمد لباس ساخته بودید ، تا آخر عمرتان لباس برای پوشیدن داشتید ؛ اگر از آن یک قلک ساخته بودید ، پولهای داخل آن هیچوقت تمام نمی شد » .

درخت روی ماه - 7

درخت روی ماه – ۷

در این دنیا ، هیچ رازی برای همیشه پنهان نمی ماند . خبر این واقعه دهان به دهان چرخید و همه از آن باخبر شدند ؛ به همین دلیل هر سال ، چانزدهمین روز از هشتمین ماه ، همه مردم از خانه هایشان بیرو ن می آیند و قرص کامل ماه را تماشا می کنند ، به امید اینکه شاهد افتادن     شاخه ای از درخت دارچین روی ماه باشند .

 

عنوان اصلی :    L’Arbre sur la lune

 

نشریه اینترنتی زندگی کودکان


پاسخ دهید