آموزش بازی : « پانزده پاس موفق »

برای انجام بازی « پانزده پاس موفق » به فضای باز و محصور ، و زمین سفت نیاز است . محدودیتی برای تعداد بازیکنان وجود ندارد ولی بهتر است از ۳۰ نفر بیشتر نشود ، و تنها وسیله مورد نیاز ، پانزده عدد توپ است . بازی در سه مرحله انجام خواهد شد یعنی در واقع ، یک بازی به سه روش مختلف انجام می شود که هر یک دشوارتر از قبلی خواهد بود .

بازی 15پاس موفق

بازی ۱۵پاس موفق

مرحله اول : مشخص کردن ترتیب پرتاب و دریافت توپ

بازیکنان حلقه بزرگی تشکیل می دهند و همگی یک دست خود را بلند می کنند ( راست دستها ، دست راست ، و چپ دستها ، دست چپ خود را بلند کنند ) . مربی ، توپ را به طرف یکی از بازیکنان پرتاب می کند ؛ او باید بلافاصله دستش را پایین آورده و توپ را بگیرد و به نوبه خود آن را برای هر بازیکنی که مایل بود و هنوز دستش بالاست پرتاب کند . هر بازیکنی که یک بار توپ را دریافت کرد ، پس از پاس دادن توپ به دیگری ، نباید دوباره دستش را بلند کند . بازی به همین ترتیب ادامه پیدا می کند تا همه بازیکنان لااقل یک بار توپ را گرفته باشند و در نتیجه همگی دستشان را پایین آورده باشند . آخرین بازیکن پس از دریافت توپ ، آن را به اولین نفر که توپ را از مربی گرفته بود پاس می دهد و بازی ادامه پیدا می کند . در ادامه بازی ، هر بازیکن باید توپ را از همان بازیکنی که در نوبت قبلی دریافت کرده بود بگیرد ؛ و آن را برای بازیکنی که در نوبت قبلی  پرتاب کرده بود ، پرتاب کند . همه بازیکنان باید این ترتیب پرتاب و دریافت توپ را به خاطر بسپارند زیرا در هر سه مرحله بازی باید آن را رعایت کنند .

مرحله دوم : پاس رفت و برگشت

بازی مانند مرحله قبل آغاز می شود . اگر در جریان پاس دادن ها اشتباهی رخ داد یا توپ به زمین افتاد ، همه چیز را باید از اول شروع کرد . بازی وقتی پایان می یابد که درست مثل مرحله قبل ، توپ یک دور کامل را طی کرده و همه بازیکنان توپ را دریافت و به بازیکن بعدی پاس داده باشند با این تفاوت که وقتی توپ به دست آخرین نفر رسید ، او باید آن را به همان کسی که توپ را از او دریافت کرده پس بدهد یعنی توپ ، مسیری را که تا اینجا طی کرده عیناً برعکس و در جهت مخالف طی کند .

مرحله سوم : ۱۵ پاس موفق

طی دو مرحله قبلی ، همه بازیکنان به رعایت ترتیب پاس دادن ها و پاس گرفتن ها عادت کردند و به خوبی می دانند که توپ را از چه کسی باید بگیرند و به چه کسی باید پاس بدهند . در این مرحله باید ۱۵ پاس پشت سر هم را با ۱۵ توپ و بدون اشتباه انجام بدهند . مربی ، توپ را با رعایت همان ترتیب مرحله اول و دوم پرتاب می کند ، سپس توپ دوم ، توپ سوم ، چهارم تا پانزدهمین توپ را به همان ترتیب پرتاب می کند . در این مرحله بازیکنان نمی توانند توپی را که دریافت می کنند مدت زیادی در دست نگهدارند چون توپهای بعدی بلافاصله خواهند رسید و بازی به هم می خورد ؛ بنابراین هر بازیکن به محض دریافت توپ باید بلافاصله و بدون معطلی آن را به بازیکن بعدی پاس بدهد .

همان طور که خودتان هم متوجه شده اید در این بازی ، برنده یا بازنده ای وجود ندارد ولی می توان برای مهیج کردن بازی ، قبل از شروع برای کسانی که موفق به گرفتن توپی که به طرفشان پرتاب شده نمی شوند ، و یا پاس اشتباه می دهند مجازاتی تعیین کرد مثلاً طی یک مسیر به صورت کلاغ پر ، یا شنا رفتن یا . . . که صد البته نباید سخت و طاقت فرسا باشد ! فراموش نکنید که هدف ، تفریح و سرگرمی همه بازیکنان است نه فقط کسانی که مهارت بیشتری دارند !

 

عنوان اصلی :   Quinze circuits passes reussies

منبع :   www.bringbackplay.ca/fr/

 

نشریه اینترنتی زندگی کودکان


پاسخ دهید