آموزش دو بازی از کشورهای مختلف جهان (قسمت اول)

آموزش دو بازی از کشورهای مختلف جهان (قسمت اول)

در اینجا دو بازی از کشورهای مختلف جهان ( قسمت اول ) را به شما آموزش خواهیم داد . یاد گرفتن بازی های بچه های دیگر کشورها خالی از لطف نیست . اطمینان دارم که بعضی از این بازیها به نظر شما آشنا هستند . . . بازی ، زبان بین المللی همه بچه های دنیاست ! برای انجام آنها به وسایل خاص و پیچیده ای نیاز ندارید . از نظر محل بازی ها هم در هر فضای باز و وسیعی قابل اجرا هستند . در قسمت بعدی ، دو بازی دیگر هم به شما معرفی خواهند شد ، در صورت تمایل روی عنوان آن کلیک کنید :

آموزش دو بازی از گوشه و کنار جهان ( قسمت دوم )

بازی مجسمه ها

بازی مجسمه ها

– بازی « مجسمه ها » از کشور یونان ( Agalmata)

یکی از بجه ها را به عنوان میاندار انتخاب می کنیم و بقیه نقش مجسمه ها را بازی می کنند . بازیکن میاندار تا ۱۰ می شمارد ( در این مدت ، بقیه باید بدوند و از او فاصله بگیرند ) و بعد فریاد می زند : « مجسمه » . بازیکنان هر جا و در هر حالتی که هستند باید کاملاً بی حرکت بایستند . میاندار ، بدون لمس کردن آنها باید مجسمه ها را وادار به حرکت کند مثلاً با خنداندن آنها ! بازیکنی که تا آخر بی حرکت بماند برنده است و جای خودش را با بازیکن میاندار عوض می کند .

بازی زمین و هوا

بازی زمین و هوا

– بازی « زمین و هوا » از کشور پاکستان ( Oonch Neech )

همه بازیکنان در هر نقطه ای از محوطه بازی که مایل بودند می توانند بایستند یا بنشینند . یکی از بازیکنان ، شیئی را که می تواند یک پرچم  یا یک تکه چوب کوچک باشد ، در دست می گیرد و برای شروع بازی با صدای بلند فریاد می زند « هوا » یا « زمین » . اگر کلمه « زمیم » را فریاد زد ، همه بازیکنانی که روی زمین هستند باید دنبال چیزی بگردند تا روی آن بایستند ( کنده درخت ، نیمکت ، سنگ یا . . . ) در همین حال پرچم دار به طرف آنها می دود و سعی می کند آنها را قبل از اینکه جایشان را عوض کنند لمس کند که اگر موفق شود جایش را به او می دهد و بازی ادامه پیدا می کند . ولی اگر کلمه « هوا » را فریاد زد ، همه کسانی که روی چیزی ایستاده یا نشسته اند باید قبل از اینکه پرچم دار آنها را لمس کند فوراً پپایین بیایند .

منبع :   www.cbc.ca

نشریه اینترنتی زندگی کودکان


پاسخ دهید