آموزش دو بازی از گوشه و کنار جهان – قسمت سوم

این بار در « آموزش دو بازی از گوشه و کنار جهان » دو بازی آسان و سرگرم کننده از کشورهای شیلی و آمریکا را به شما معرفی خواهم کرد . برای انجام این بازی ها به وسیله خاصی نیاز ندارید . امیدوارم از هر دوی آنها لذت ببرید . فقط فراموش نکنید که هدف از این بازی ها ، تفریح و سرگرمی همه بچه هاست ، نه فقط آنهایی که فرزتر و قوی تر هستند .

بازی دستمال مال کیه ؟

بازی دستمال مال کیه ؟

بازی « دستمال ، مال کیه ؟ » از کشور شیلی :

بازیکنان حلقه ای تشکیل داده و رو به طرف داخل حلقه روی زمین می نشینند ، یکی از بازیکنان در حالی که دستمالی در دست دارد به دور حلقه بچه ها می دود ؛ هیچیک از بازیکنان حق نگاه کردن به پشت سر خود را ندارند . او دستمال را پشت سر یکی از بچه ها ( به انتخاب خودش ) روی زمین می اندازد و به دویدن ادامه می دهد . اگر بازیکن دونده یک دور کامل به دور حلقه بازیکنان دوید بدون اینکه بازیکنی که دستمال را پشت سرش انداخته متوجه ماجرا شود ، بازیکن مذکور از دور بازی خارج خواهد شد ؛ اما اگر متوجه دستمال شد باید سریعاً آن را بردارد و به دنبال بازیکن دونده بدود و او را لمس کند . اگر موفق شد ، که در نتیجه بازیکن دونده حذف می شود ؛ ولی اگر موفق به لمس کردن او نشد و بازیکن دونده توانست سر جای او بنشیند ، بازی ادامه پیدا می کند و او جای بازیکن دونده را خواهد گرفت .

عنوان اصلی :    Corre , corre la guaraca

منبع :    www.cbc.ca

بازی مدل ها

بازی مدل ها

بازی « مدل ها » از کشور آمریکا :

این بازی در گروههای دو نفری انجام می شود . دو بازیکن پشت به پشت هم روی زمین می نشینند و بطوری که هیچیک از آنان نتواند دیگری را ببیند . هر یک از آنها تعدادی قطعه چوبی ، پلاستیکی یا کاغذی ( از هر نظر یکسان ) را دریافت می کند . یکی از آن دو ، نقش « مدل » را بازی می کند ؛ یعنی با قطعاتی که در دست دارد چیزی می سازد و به دیگری توضیح می دهد که مشغول چه کاری است . نفر دوم هم با گوش دادن به توضیحات او سعی می کند همان چیز را بسازد . جالب است بعضی وقتها این مدل ها چقدر شبیه هم می شوند ، یا تا چه حد با هم فرق دارند !

عنوان اصلی :    Le jeu des modeles

منبع :    Jeux et recettes du monde entier

نشریه اینترنتی زندگی کودکان


پاسخ دهید