سلطان ، پیشگو و الاغ

داستان « سلطان ، پیشگو و الاغ » افسانه ای است که در دشت های ایالت کنتاکی آمریکا بین کشاورزان رایج است . ظاهراً در این ایالت ، کشاورزان زیاد ماموران دولت را دوست ندارند ، چون فکر می کنندکه آنها در ادارات ، به دور از آب و هوای بد ، پشت میزشان ، به صندلی راحتشان لم داده اند و حقوق می گیرند که هیچ کاری نکنند !!

سلطان ، پیشگو و الاغ

سلطان ، پیشگو و الاغ

در زمان های دور سلطانی زندگی می کرد که یک پیشگو را استخدام کرده بود تا آب و هوا را برای او پیش گویی کند . یک روز عصر ، سلطان تصمیم می گیرد به اتفاق همسرش به ماهیگیری برود . یک رودخانه پر از ماهی در همان نزدیکیها بود . او می خواهد بهترین لباسهایش را بپوشد . ولی قبل از هر کاری پیشگو را احضار می کتد :

– « آیا باران خواهد آمد » ؟

– « خیر قربان ؛ حتی یک قطره کوچک هم باران نخواهد آمد » .

سلطان هم پس از شنیدن این حرف ، بهترین لباسهای خود را پوشید و به راه افتاد . در راه یک روستایی سوار بر الاغ را دید . روستایی به او گفت : —   « عالیجناب ، اگر نمی خواهید لباسهایتان خیس شود ، به سرعت به قصرتان برگردید ، چون به زودی رگباری خواهد بارید که تاکنون ندیده اید » .

– « چی ؟ من یک پیشگو استخدام کرده ام و کلی سکه طلا به او می دهم که آب و هوا را برایم پیشگویی بکند . او به من اطمینان داده که حتی یک قطره کوچک هم باران نخواهد بارید » !

سلطان به راهش ادامه داد . اما کمی بعد ، باران سیل آسایی شروع به با******** کرد و لباسهای سلطان خیس شد ؛ همسر سلطان هم با دیدن او زد زیر خنده ! سلطان به قصرش برگشت ؛ پیشگو را اخراج کرد و دستور داد تا آن مرد روستایی را که در راه دیده بود ، پیدا کرده و به حضورش بیاورند .

 مرد روستایی را پیدا کرده و به حضورش آوردند . سلطان به او گفت : – « ای مرد روستایی ! من پیشگوی خود را اخراج کرده ام ؛ مایلم تو جای او را گرفته ، و آب و هوا را برای من پیشگویی کنی » .

– « عالیجناب ، من پیشگو نیستم . من فقط به الاغم نگاه کردم . . . وقتی قرار است باران ببارد ، گوشهای او آویزان می شوند ! هر قدر آویزان تر باشند ، نشان دهنده شدت بارش باران است . و امروز ، گوشهای او خیلی آویزان بودند » !

الاغ پیشگو

الاغ پیشگو

– « مرد روستایی ، به خانه ات برگرد ؛ به تو نیازی ندارم . تصمیم گرفتم یک الاغ را استخدام کنم » !

 

عنوان اصلی :     Le roi T le devin et l’ane

منبع :     Selection du Reader’s Digest

 

نشریه اینترنتی زندگی کودکان


پاسخ دهید