کاردستی ماسک گرگ

کاردستی ماسک گرگ

برای استفاده مجدد و مفید از دور ریختنی ها و صرفه جویی در هزینه ها می خواهیم با استفاده از شانه خالی تخم مرغ ، کاردستی ماسک گرگ را به شما آموزش بدهیم . ساختن این ماسک بسیار آسان است ؛ خوب فکر کنید حتماً می توانید ماسک های دیگری هم بسازید . مطمئین هستم که از این به بعد شانه های خالی تخم مرغ را قبل از کمی فکر کردن دور نخواهید ریخت ! امیدوارم لحظات خوشی را با این ماسک بگذرانید .

1 - کاردستی ماسک گرگ

1 – کاردستی ماسک گرگ

وسایل مورد نیاز :

– شانه خالی تخم مرغ

– یک تکه کوچک مقوای رنگی

– گواش و قلم مو

– قیچی

– مداد

– چسب

– کش

2 - کاردستی ماسک گرگ

2 – کاردستی ماسک گرگ

۱ – دو حفره تخم مرغ را از شانه جدا کنید .

3 - کاردستی ماسک گرگ

3 – کاردستی ماسک گرگ

۲ – انتهای حفره ها را بردارید .

4 - کاردستی ماسک گرگ

4 – کاردستی ماسک گرگ

۳ – یک تیزی بین حفره های شانه تخم مرغ را هم ببرید و آن را از طول به دو نیم کنید .

5 - کاردستی ماسک گرگ

5 – کاردستی ماسک گرگ

۴ – یکی از دو نیمه تیزی را بین دو حفره ای که قبلاً جدا کرده اید بچسبانید .

6 - کاردستی ماسک گرگ

6 – کاردستی ماسک گرگ

۵ – شکل موهای دو طرف ماسک را از روی مدل کپی کرده و ببرید ( دو بار ، جهت سمت راست و چپ ماسک ) .

7 - کاردستی ماسک گرگ

7 – کاردستی ماسک گرگ

۶ – اگر به جای شانه خالی تخم مرغ از جعبه های تخم مرغ که از همان جنس هستند استفاده می کنید ، می توانید از درب جعبه تخم مرغ ها برای درست کردن این دسته موها استفاده کنید ؛ در غیر اینصورت از مقوای رنگی استفاده کنید .

8 - کاردستی ماسک گرگ

8 – کاردستی ماسک گرگ

۷ – هر یک از دسته موها را که بریده اید در یک طرف ماسک بچسبانید .

9 - کاردستی ماسک گرگ

9 – کاردستی ماسک گرگ

۸ – با گواش ماسک تان را رنگ بزنید و اجازه بدهید تا خوب خشک شود .

۹ – در هر طرف ماسک سوراخ کوچکی ایجاد کنید ؛ یک سر کش را وارد سوراخ کنید و گره بزنید . می توانید برای نگهداشتن کش از منگنه هم استفاده کنید .

 

عنوان اصلی :    Petit  Loup

منبع :    www.auxpetitesmains.net

 

نشریه اینترنتی زندگی کودکان


پاسخ دهید