کاردستی جغد با کاغذ شکلات یا کپسول

کاردستی جغد با کاغذ شکلات یا کپسول

دیگر مجبور نیستید بعد از مهمانی ها و جشن هایتان ، کاغذهای شکلات را دور بریزید . این کاردستی را به بچه ها یاد بدهید تا در اینجور مجالس حسابی سرشان گرم بشود ؛ البته لزومی ندارد برای استفاده از کاغذهای شکلات ها ، همه شکلات های داخل آن را خورد ! اگر بچه ها کمی در تا کردن مهارت داشته باشند ، ساختن این کاردستی جغد با کاغذ شکلات یا کپسول بسیار سریع و آسان است ؛ اگر دوست داشتند می توانند هر چند تا که دلشان خواست از این جغدها درست کنند و اتاقشان را با آنها تزئین کنند . فکر کنید ببینید چه کاردستی های دیگری می توان با این کاغذهای شکلات یا کپسول ها ساخت ؟ مطمئین هستم که هر کدام از شما فکرهای جالبی دارید .

کاردستی جغد - 1

کاردستی جغد – ۱

وسایل مورد نیاز :

– کاغذ شکلات ، یا کپسول شکلات و کیک

– چشمان متحرک

– مقدار کمی مقوا یا فوم رنگی ( جهت نوک و پاهای جغد )

– قیچی

– چسب

کاردستی جغد - 2

کاردستی جغد – ۲

۱ – نوک و پاهای جغد را از روی مقوا یا فوم ببرید و کنار بگذارید .

۲ – کاغذها یا کپسول شکلات را تا می توانید صاف و مسطح کنید .

کاردستی جغد - 3

کاردستی جغد – ۳

۳ – ابتدا یک طرف کپسول را به طرف داخل و تا مرکز آن تا کنید .

کاردستی جغد - 4

کاردستی جغد – ۴

۴ – سپس همین کار را با طرف دیگر کپسول انجام دهید .

کاردستی جغد - 5

کاردستی جغد – ۵

۵ – برای درست کردن سر جغد یک طرف کپسول را به سمت داخل تا کنید .

کاردستی جغد - 6

کاردستی جغد – ۶

۶ – حالا می توانید چشمها ، نوک و پاهای جغد را سر جایشان بچسبانید .

کاردستی جغد - 7

کاردستی جغد – ۷

. . . هر کس به سلیقه خودش !!

کاردستی جغد - 8

کاردستی جغد – ۸

. . . خیلی جدی . . .

کاردستی جغد - 9

کاردستی جغد – ۹

. . . یا کمی عجیب و غریب !! با انتخاب کاغذ یا کپسول شکلات یا کیک های کوچک ( مانند کیک یزدی ) در رنگ و اندازه و جنس های مختلف ، می توانید جغدهایی در شکل و قیافه و اندازه های متفاوت بسازید .

عنوان اصلی :    Bricolage en papiers de chocolat

منبع :    www.lacourdespetits.com

نشریه اینترنتی زندگی کودکان


پاسخ دهید