کاردستی دلقک شیطون

کاردستی دلقک شیطون

از کاردستی دلقک شیطون می توانید به عنوان عروسک خیمه شب بازی استفاده کنید ؛ کوچولوها مخصوصاً این عروسکها را که مدام غیب و ظاهر می شوند و یا به قول خودشان « دالی بازی » می کنند خیلی دوست دارند . درست کردن آن بسیار آسان و کم هزینه است ؛ اگر از تکه پارچه هایی که در همه خانه ها پیدا می شود استفاده کنید که تقریباً بدون هزینه است . می توانید چند تا از این عروسکها به شکل ها و رنگهای مختلف درست کنید و یک نمایش عروسکی درست و حسابی راه بیندازید .

کاردستی دلقک شیطون - 1

کاردستی دلقک شیطون – ۱

وسایل مورد نیاز :

– یک عدد سیخ چوبی ( یا هر چیز دیگری که بتوان جایگزین آن کرد )

– یک استوانه مقوایی ( می توانید از استوانه مقوایی دستمال توالت استفاده کنید )

– یک تکه مستطیلی شکل از پارچه نمدی یا معمولی به رنگ دلخواه ( به اندازه ارتفاع استوانه مقوایی ، به اضافه ۱۰ تا ۱۲ سانتیمتر از بالا ، و ۲ سانتیمتر از پایین )

– یک توپ کوچک از جنس یونولیت جهت سر عروسک ( این نوع توپها به آسانی و همه جا یافت نمی شود بنابراین می توانید از توپ پینگ پونگ به جای آن استفاده کنید و یا اینکه خودتان سر عروسک را درست کنید )

– یک مروارید قرمز ( دماغ عروسک )

– چشمهای متحرک

– سیم برنجی یا نخ

– چسب

– قلم مو

– قیچی

کاردستی دلقک شیطون - 2

کاردستی دلقک شیطون – ۲

۱ – یک تکه مستطیلی شکل از پارچه نمدی یا معمولی به اندازه استوانه مقوایی ، به اضافه ۱۰ تا ۱۲ سانتیمتر از بالا ، و ۲ سانتیمتر از پایین ، ببرید .

کاردستی دلقک شیطون - 3

کاردستی دلقک شیطون – ۳

۲ – سر تا سر پارچه به غیر از قسمت اضافی بالای استوانه ( یعنی همان ۱۰ تا ۱۲ سانتیمتر اضافی ) را چسب بزنید ؛ و دور تا دور استوانه بچسبانید .

کاردستی دلقک شیطون - 4

کاردستی دلقک شیطون – ۴

۳ – قسمت اضافی پایین استوانه یعنی همان ۲ سانتیمتر را که چسب زده اید به داخل استوانه تا کرده و بچسبانید .

کاردستی دلقک شیطون - 5

کاردستی دلقک شیطون – ۵

۴ – سر عروسک را بالای سیخ چوبی بچسبانید .

کاردستی دلقک شیطون - 6

کاتردستی دلقک شیطون – ۶

۵ – سیخ چوبی را وارد استوانه مقوایی کنید ؛ لبه بالای پارچه را کمی چسب بزنید ، و آن را به کمک سیم یا نخ درست زیر سر عروسک محکم کنید .

کاردستی دلقک شیطون - 7

کاردستی دلقک شیطون – ۷

۶ – مروارید قرمز ( دماغ عروسک ) را بچسبانید .

کاردستی دلقک شیطون - 8

کاردستی دلقک شیطون – ۸

۷ – چشمها را بچسبانید یا با ماژیک روی صورت عروسک بکشید .

کاردستی دلقک شیطون - 9

کاردستی دلقک شیطون – ۹

۸ – یک دایره از پارچه نمدی یا مقوای رنگی ببرید تا به جای موهای عروسکتان از آن استفاده کنید . دور تا دور این دایره کوچک را ریشه بزنید . . .

کاردستی دلقک شیطون - 10

کاردستی دلقک شیطون – ۱۰

. . . و آن را روی سر عروسکتان بچسبانید .

کاردستی دلقک شیطون - 11

کاردستی دلقک شیطون – ۱۱

۹ – یک نیم دایره از پارچه نمدی یا مقوای رنگی ببرید .

کاردستی دلقک شیطون - 12

کاردستی دلقک شیطون – ۱۲

۱۰ – آن را به شکل قیف درآورده . . .

کاردستی دلقک شیطون - 13

کاردستی دلقک شیطون – ۱۳

. . . و روی موهای عروسک بچسبانید .

کاردستی دلقک شیطون - 14

کاردستی دلقک شیطون – ۱۴

۱۱ – صورت عروسک را کامل کنید ( دهان ، ابروها ، گونه ها ، . . . ) ؛ و اجازه دهید تا خشک شود .

کاردستی دلقک شیطون - 15

کاردستی دلقک شیطون – ۱۵

۱۲ – از انتهای سیخ چوبی گرفته و با بالا و پایین بردن آن ، دلقک شیطون را ظاهر و پنهان کنید .

 

عنوان اصلی :    La marotte clown

منبع :    www.teteamodeler.com

 

نشریه اینترنتی زندگی کودکان


پاسخ دهید