کاردستی آدم برفی با بطری پلاستیکی شیر

کاردستی آدم برفی با بطری پلاستیکی شیر

در اینجا می خواهیم طرز ساختن یک کاردستی آدم برفی با بطری پلاستیکی شیر را به شما آموزش بدهیم . ساختن آن بسیار آسان و تقریباً هیچ هزینه ای هم ندارد چون قسمت های اصلی آن از وسایل دور ریختنی ساخته خواهد شد . شما می توانید به سلیقه خودتان ، آدم برفی های گوناگون و متنوعی بسازید .

کاردستی آدم برفی - 1

کاردستی آدم برفی – ۱

وسایل مورد نیاز :

– یک بطری پلاستیکی خالی و تمیز شیر یا هر بطری پلاستیکی سفید رنگ دیگر

– ماژیکی که رنگ آن پاک نمی شود

– ۲ شاخه کوچک و نازک چوب ( بازوهای آدم برفی )

– یک تکه روبان به اندازه ۵۰ تا ۶۰ سانتیمتر ( اندازه روبان شما به قطر بطری مورد استفاده تان بستگی دارد )

کاردستی آدم برفی - 2

کاردستی آدم برفی – ۲

۱ – برچسب های روی بطری شیر را کنده ، آن را تمیز شسته و بگذارید تا خشک شود .

۲ – برای اینکه پس از اتمام کار ، آدم برفی شما بر اثر کوچکترین تکان و یا نسیمی به زمین نیفتد ، می توان داخل آن را با ماسه ، خاک و غیره پر کنید .

کاردستی آدم برفی - 3

کاردستی آدم برفی – ۳

۳ – دو تکه چوب برای بازوهای آدم برفی تان آماده کنید .

کاردستی آدم برفی - 4

کاردستی آدم برفی – ۴

۴ – برای کشیدن چشمها و دیگر اجزای چهره آدم برفی از ماژیکهایی استفاده کنید که مقاوم هستند و به این آسانی ها پاک نمی شوند .

کاردستی آدم برفی - 5

کاردستی آدم برفی – ۵

۵ – از یک ماژیک نارنجی برای کشیدن دماغ آدم برفی به شکل هویج استفاده کنید .

کاردستی آدم برفی - 6

کاردستی آدم برفی – ۶

۶ – دهان آدم برفی را به صورت نقطه های قرمز رنگ بکشید ، درست مثل اینکه با فرو کردن مهره های قرمز داخل برف این کار را کرده اید تا طبیعی تر جلوه کند .

کاردستی آدم برفی - 7

کاردستی آدم برفی – ۷

۷ – دگمه های لباس آدم برفی را روی شکمش بکشید .

کاردستی آدم برفی - 8

کاردستی آدم برفی – ۸

۸ – در دو طرف بطری ، به کمک قیچی یا یک شیئی نوک تیز ، دو سوراخ برای نصب بازوهای آدم برفی ایجاد کنید ( به خاطر خطرناک بودن این کار بهتر است توسط یک بزرگتر انجام شود ) .

کاردستی آدم برفی - 9

کاردستی آدم برفی – ۹

۹ – بازوها را نصب کنید .

کاردستی آدم برفی - 10

کاردستی آدم برفی – ۱۰

۱۰ – روبان ( شال گردن آدم برفی ) خود را بین دهان و بازوهای آدم برفی گره بزنید ؛ برای اطمینان بیشتر می توانید از مقدار کمی چسب استفاده کنید . اندازه روبان را تنظیم کنید و اگر زیادی بلند بود ، اضافه آن را ببرید .

آدم برفی شما آماده است .

عنوان اصلی :    Un bonhomme de neige en bouteille de lait

منبع :    www.teteamodeler.com

نشریه اینترنتی زندگی کودکان


پاسخ دهید