کاردستی جوجه متحرک با فوم

کاردستی جوجه متحرک با فوم

این کاردستی جوجه متحرک با فوم ساخته شده است . با استفاده از فوم در رنگهای مختلف ، و تنوع در تزئینات بدنه تخم مرغ ( استوانه ای که در تصویر می بینید در واقع تخم مرغی است که جوجه در حال خارج شدن از آن است ) ، می توانید جوجه های زیبایی بسازید که زینت بخش اتاق ، کتابخانه و یا میز تحریرتان باشند .

کاردستی جوجه با فوم - 1

کاردستی جوجه با فوم – ۱

وسایل مورد نیاز :

– فوم در رنگهای مختلف

– قیچی *

– قیچی دال بر *

– مداد

– چسب ( نوعی چسب مایع مخصوص در بازار وجود دارد که برای کار با فوم ، خیلی بهتر از چسب های مایع معمولی است )

* به خاطر خطرات احتمالی برای کودکان ، بهتر است استفاده از این وسایل تحت نظارت و یا کمک یک بزرگتر انجام شود !

کاردستی جوجه با فوم - 2

کاردستی جوجه با فوم – ۲

۱ – یک قطعه فوم به اندازه ۱۰ × ۱۷ سانتیمتر ( به شکل مستطیل ) ببرید .

کاردستی جوجه با فوم - 3

کاردستی جوجه با فوم – ۳

۲ – از سمت طولی مستطیل ، آن را لوله کرده و یک استوانه بسازید . لبه های استوانه را بچسبانید و اجازه دهید تا خشک شود .

کاردستی جوجه با فوم - 4

کاردستی جوجه با فوم – ۴

۳ – شکل دایره ( کف آشیانه ) را از روی مدل ببرید .

کاردستی جوجه با فوم - 5

کاردستی جوجه با فوم – ۵

۴ – آن را روی یک قطعه فوم قرار داده و دور تا دور آن را با قیچی دال بر ببرید .

کاردستی جوجه با فوم - 6

کاردستی جوجه با فوم – ۶

۵ – لبه پایینی آشیانه را چسب بزنید .

کاردستی جوجه با فوم - 7

کاردستی جوجه با فوم – ۷

۶ – سپس آن را وسط دایره ای که لبه آن را با قیچی دال بر بریده اید ، بچسبانید و اجازه دهید تا خشک شود .

کاردستی جوجه با فوم - 8

کاردستی جوجه با فوم – ۸

۷ – با استفاده از قیچی ، لبه آزاد استوانه را به صورت نامنظم و دندانه دار ببرید تا بیشتر شبیه تخم مرغی شود که جوجه در حال خارج شدن از آن است !

کاردستی جوجه با فوم - 9

کاردستی جوجه با فوم – ۹

۸ – شکل بدن و کاکل جوجه را از روی مدل به روی فوم منتقل کرده و ببرید . برای نوک و چشمان جوجه هم می توانید از فوم استفاده کنید .

کاردستی جوجه با فوم - 10

کاردستی جوجه با فوم – ۱۰

۹ – کاکل ، نوک و چشمان جوجه را سر جای خودشان بچسبانید و اجازه دهید تا خشک شود .

کاردستی جوجه با فوم - 11

کاردستی جوجه با فوم – ۱۱

۱۰ – جوجه را داخل استوانه ( تخم مرغ ) قرار دهید . نیازی به چسباندن آن نیست ، چون قشنگی این کاردستی به همین تکان خوردن های گاه و بیگاه جوجه داخل تخم مرغ است !

عنوان اصلی :    Poussin tout en mousse

منبع :    www.auxpetitesmains.net

نشریه اینترنتی زندگی کودکان


پاسخ دهید