دو داستان کوتاه طنز – قسمت چهارم

دو داستان کوتاه طنز – قسمت چهارم

قضاوت در باره طنز بودن یا نبودن « دو داستان کوتاه طنز – قسمت چهارم » را به عهده خودتان می گذارم . فقط این را بدانید که همه این روایت ها واقعی هستند . روایت « یک کیلو پر یا یک کیلو سرب » را « پل کهلر » ( Paul Kohler ) از برلین آلمان فرستاده ؛ و روایت « دعوای برزیلی ها » را « ورا ویچرو وا » ( Vera Vichrova ) از سائوپولوی برزیل فرستاده است . سه قسمت از این سری داستانهای کوتاه طنز قبلاً منتشر شده و قسمت پنجم نیز همزمان با قسمت چهارم منتشر خواهد شد که برای مطالعه آنها می توانید روی عناوین زیر کلیک کنید :

قسمت اول  –  قسمت دوم  –  قسمت سوم  –  قسمت پنجم

یک کیلو پر یا یک کیلو سرب

یک کیلو پر یا یک کیلو سرب

داستان اول : یک کیلو پر یا یک کیلو سرب ؟

مدتی بود که به مرد جوانی درس خصوصی فیزیک می دادم که ظاهراً هیچ چیز از مبحث « وزن » نمی فهمید ؛ مخصوصاً زمانی که سعی می کردم او را قانع کنم که وزن یک کیلو پر با وزن یک کیلو سرب برابر است و هیچ فرقی ندارد ، به هیچ عنوان قبول نمی کرد ! و قتی استدلال او را برای مخالفتش شنیدم دست از تلاش برای قانع کردن او برداشتم . او گفت : « شما توی حیاط بایستید ؛ من از طبقه دوم ، اول یک کیلو پر را روی سر شما می اندازم ، و پس از آن ، یک کیلو سرب را ! بعد از این کار اگر شما باز هم مدعی بودید که وزن یک کیلو پر و یک کیلو سرب برابر است ، من حرف شما را خواهم پذیرفت . »

دعوای برزیلی ها

دعوای برزیلی ها

داستان دوم : دعوای برزیلی ها

مردم برزیل ترجیح می دهند که اختلافاتشان را خودشان حل کنند و دوست ندارند که پلیس در مشاجرات آنها دخالت کند . روزی در بازاری در مرکز شهر سائوپولو ، دو مرد را دیدم که جلوی چشم مردم حاضر در محل ، به هم فحش می دادند و در کمال خشونت ، به شدت با هم گلاویز شده بودند . ناگهان شخصی فریاد زد : « پلیس ! » . . . در یک چشم به هم زدن ، جمعیت متفرق شد ، و دو نفری که تا چند لحظه پیش به قصد کشت ، یکدیگر را کتک می زدند ، سرگرم یک گفت و گوی بسیار دوستانه شدند و حتی گاهی ضربه دوستانه ای هم به شانه های یکدیگر می زدند !

مامورین پلیس هنوز کاملاً از سر خیابان دور نشده بودند که آن دو مرد ، گلوی یکدیگر را چسبیدند و ، زد و خورد را با همان خشونت ، دوباره از سر گرفتند ؛ در حالی که همان جمعیت دوباره جمع شده بود و آنها را تشویق می کرد !

عنوان اصلی :    Pris sur le vif dans le vaste monde

منبع :    Selection du Reader’s Digest

نشریه اینترنتی زندگی کودکان


پاسخ دهید