خانه روستایی و درخت

خانه روستایی و درخت

در اینجا روشی ساده برای ساختن یک خانه روستایی و درخت را به شما آموزش خواهم داد . برای ساختن خانه روستایی ، در اکثر قسمت ها از روش تا کردن استفاده شده که در نتیجه در مصرف چسب صرفه جویی قابل ملاحظه ای خواهد شد . خانه روستایی که بدون درخت نمی شود ، بنابراین در پایان ، با ساختن یک درخت ساده به هر تعداد که مایلید ، و در رنگ و اندازه های مختلف ، فضای سبز زیبایی را برای خانه روستایی خود طراحی کنید .

خانه روستایی و درخت - 1

خانه روستایی و درخت – ۱

مرحله اول : خانه روستایی

وسایل مورد نیاز :

– یک تکه مقوا به شکل مربع و به عرض ۲۰ سانتیمتر

– چسب

– نوار چسب

– قیچی

– کاغذ رنگی

– ماژیک

خانه روستایی و درخت - 2

خانه روستایی و درخت – ۲

۱ – مربع را به صورت عمودی از وسط تا کنید ؛ سپس به همان صورت دوباره از وسط تا کنید . مربع تا شده را باز کنید .

خانه روستایی و درخت - 3

خانه روستایی و درخت – ۳

۲ – همین مراحل را به صورت افقی تکرار کنید . در پایان ، ۱۶ مربع کوچک تا شده ۵ × ۵ سانتیمتری خواهید داشت . همه خطوط نقطه چین را تا کرده ، سپس از هم باز کنید .

خانه روستایی و درخت - 4

خانه روستایی و درخت – ۴

۳ – در قسمت بالا و پایین مربع ، سه خط نقطه چین تا شده عمودی را تا محل تماس با اولین خط افقی ببرید .

خانه روستایی و درخت - 5

خانه روستایی و درخت – ۵

۴ – در قسمت بالا و پایین مربع ، برای تشکیل نقطه تماس دو شیب پشت بام ، دو مربع داخلی را ( طبق تصویر ۵ ) به هم بچسبانید .

خانه روستایی و درخت - 6

خانه روستایی و درخت – ۶

۵ – برای تشکیل دیوارها ، مربع های خارجی را روی نقطه تماس دو شیب پشت بام ، پایین آورده و بچسبانید . محل درب و پنجره ها را مشخص کرده و به سلیقه و میل خودتان ، یا ببرید و جدا کنید ، و یا اینکه فقط نقاشی کنید . دیوارها را به سلیقه خودتان تزئین کنید .

خانه روستایی و درخت - 7

خانه روستایی و درخت – ۷

۶ – برای ساختن دودکش شومینه روی پشت بام ، یک نوار کاغذی ۵ × ۲۱ سانتیمتر را طوری تا کنید که چهار جهت ۵ × ۵ سانتیمتری و یک زبانه سک سانتیمتری بدست بیاورید . زبانه را چسب زده و بچسبانید . یک برش مثلثی شکل در دو لبه دودکش روبروی هم بزنید ، و شومینه را در محل مناسب بچسبانید .

مرحله دوم : درخت

وسایل مورد نیاز :

– کاغذ ضخیم

– مقوا

– چسب

– قیچی

– منگنه *

* استفاده از این وسیله با کمک و نظارت یک بزرگتر انجام شود .

۱ – یک مستطیل ۲۱ × ۱۵ سانتیمتر ببرید ؛ آن را به شکل استوانه ای به قطر ۲ سانتیمتر در آورید . لبه استوانه را بچسبانید تا باز نشود .

خانه روستایی و درخت - 8

خانه روستایی و درخت – ۸

۲ – در یک سر استوانه ، ۴ شکاف ۲ سانتیمتری ، و در سر دیگر آن ۸ شکاف ۳ سانتیمتری ایجاد کنید .

خانه روستایی و درخت - 9

خانه روستایی و درخت – ۹

۳ – برای ساختن برگ های درخت ، چهار مستطیل ۱۵ × ۲۰ سانتیمتر مقوایی ببرید و آنها را از وسط تا کنید ، سپس شکل برگ های درخت را روی آن کشیده و با قیچی جدا کنید . هر چهار مستطیل را که حالا به شکل برگ های درخت بریده اید ، روی هم بگذارید ، طوری که محل تا خوردگی آنها درست روی یکدیگر باشند ، سپس آنها را مانند ورق های یک دفتر ، با منگنه به هم متصل کنید .

خانه روستایی و درخت - 10

خانه روستایی و درخت – ۱۰

۴ – برگ ها را از هم باز کنید و آنها را داخل ۸ برش یک سر تنه درخت فرو کرده و برای اطمینان بیشتر بچسبانید .

۵ – چهار برش سمت دیگر تنه درخت را از هم باز کرده و روی یک پایه بچسبانید .

عنوان اصلی :    Une maisonnette et un arbre

نشریه اینترنتی زندگی کودکان


پاسخ دهید