بازی ماهیگیر

بازی ماهیگیر

این بازی ، سراسر هیجان و جنب و جوش است . هیچیک از بازیکنان در جزیان بازی ، کنار نمی روند ؛ و اگر مقررات را رعایت کنند ، همگی می توانند تا تمام شدن وقت ، به بازی ادامه بدهند . به خاطر فیزیکی بودن بازی ماهیگیر ، بهتر است که شرکت کنندگان از نظر سن ، و قد و قواره زیاد با هم اختلاف نداشته باشند ، وگرنه کوچکترها همیشه بازنده خواهند بود ! هر بار که من این بازی را با بچه ها انجام دادم ، همگی از آن لذت بردند و هر بار از تمام شدن وقت بازی ناراحت بودند . . . امیدوارم شما هم لحظات خوشی را با بازی ماهیگیر سپری کنید .

بازی ماهیگیر - 1

بازی ماهیگیر – ۱

وسایل مورد نیاز :

– نخ ضخیم ( مقدار مورد نیاز به تعداد بازیکنان بستگی دارد )

– کاغذ روزنامه ( به مقدار زیاد ، با توجه به تعداد بازیکنان )

۱ – قبل از شروع بازی ، تعداد زیادی ماهی از روی مدل کشیده و آماده کنید . فراموش نکنید که همه ماهی های کاغذی باید سوراخی نزدیک دهانشان داشته باشند تا بتوان نخ را از داخل آن رد کرد . علت استفاده از کاغذ روزنامه ، ضعیف و سست بودن آن است ؛ جنس ماهی ها نباید خیلی  مقاوم و محکم باشد تا به راحتی از نخ جدا شوند .

بازی ماهیگیر - 2

بازی ماهیگیر – ۲

۲ – یک سر نخ را به سر ماهی ، و سر دیگر آن را به کمربند یا دور کمر ( پشت سر ) بازیکن ببندید. نخ نباید پشت سر بازیکن روی زمین کشیده شود ؛ اما ماهی کاغذی باید کاملاً روی زمین کشیده شود ؛ به همین دلیل بهتر است این قسمت از کار را مربیان انجام بدهند .

۳ – هر بازیکن ضمن مواظبت از ماهی خودش باید سعی کند با لگد کردن ماهی دیگران ، آن را از نخی که به آن بسته شده جدا کرده و آن را بردارد . لزومی ندارد که ماهی کاملاً از نخ جدا شود ، اگر تکه کوچکی از ماهی کاغذی روی نخ ماند ، اشکالی ندارد .

۴ – بازیکنان به هیچ عنوان حق استفاده از دست خود را ندارند .

۵ – بازیکنان حق ندارند ماهی هایی را که گرفته اند به یکدیگر بدهند ؛ البته اگر تعداد بازیکنان زیاد بود می توان این بازی را به صورت تیمی انجام داد که در اینصورت این قانون منتفی خواهد بود .

۶ – بازیکنان به هیچ عنوان حق هل دادن و یا هر عمل خشونت آمیز دیگر را ندارند .

۷ – هر بازیکن که ماهی خود را از دست داد ، می تواند بلافاصله به یکی از مربی ها مراجعه کرده و یک ماهی جدید دریافت کند . تا وقتی که بازی ادامه دارد برای تعداد ماهی هایی که هر بازیکن می تواند از مربی ها بگیرد محدودیتی وجود ندارد . حضور چند مربی برای جلوگیری از ازدحام هنگام بستن ماهی به نخ بچه هایی که ماهی خود را از دست می دهند ضروری است مخصوصاً اگر تعداد بازیکنان زیاد باشد .

۸ – بازیکنانی که مقررات بازی را رعایت نکنند ، ماهی خود را از دست می دهند و باید ماهی جدیدی دریافت کنند ؛ و در صورت تکرار ، از بازی اخراج خواهند شد .

۹ – در پایان ، هر بازیکن یا هر تیمی که ماهی بیشتری گرفته باشد ، برنده است .


پاسخ دهید