نمونه سوالات ریاضی دوم ابتدایی – ۱

نمونه سوالات ریاضی دوم ابتدایی – ۱

در اینجا ۷ صفحه « نمونه سوالات ریاضی دوم ابتدایی – ۱ » شامل ۳۴ سوال خدمتتان ارائه می شود . بچه ها در پایان می توانند نقاشی های برگه ها را به سلیقه خودشان رنگ آمیزی کنند . بچه ها این برگه های پر از نقاشی های مختلف را به برگه های خشک و خالی سوالات ترجیح می دهند و با ذوق و شوق بیشتری آنها را تحویل گرفته و به آنها پاسخ می دهند . منتظر نمونه سوالات بعدی از کلیه کلاس ها و درس های دوران ابتدایی باشید . امیدوارم مورد استفاده شما قرار بگیرند .

صفحه 1

صفحه ۱

صفحه 2

صفحه ۲

صفحه 3

صفحه ۳

صفحه 4

صفحه ۴

صفحه 5

صفحه ۵

صفحه 6

صفحه ۶

صفحه 7

صفحه ۷

با آرزوی موفقیت برای همه دانش آموزان و آموزگاران……..

 

نشریه اینترنتی زندگی کودکان


پاسخ دهید