نمونه سوالات فارسی و علوم دوم ابتدایی – ۶

نمونه سوالات فارسی و علوم دوم ابتدایی – ۶

این بار دو سری نمونه سوالات فارسی و علوم کلاس دوم ابتدایی در هفت صفحه شامل ۴۸ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در چهار صفحه شامل ۲۸ سوال فارسی ، و سری دوم در سه صفحه شامل ۲۰ سوال علوم می باشد . بچه ها می توانند در پایان ، نقاشی های برگه ها را به سلیقه خودشان رنگ آمیزی کنند . اطمینان دارم که اگر برگه های سوالات را کمی جذاب تر و کودکانه تر نمظیم کنیم و به دست بچه ها بدهیم می توانیم بیشتر و بهتر توجه آنان را به درس های مختلف جذب کنیم ؛ من نمی گویمکه این تنها راه یا بهترین راه جلب توجه بچه هاست ولی یکی از راه هایی است که آن را امتحان کرده و نتایج بسیار خوبی هم از آن گرفته ام . امیدوارم « نمونه سوالات فارسی و علوم دوم ابتدایی – ۶ » مورد استفاده و توجه آموزگاران و دانش آموزان عزیز قرار بگیرد .

سری اول : در چهار صفحه شامل ۲۸ سوال فارسی دوم ابتدایی

سری اول صفحه 1

سری اول صفحه ۱

سری اول صفحه 2

سری اول صفحه ۲

سری اول صفحه 3

سری اول صفحه ۳

سری اول صفحه 4

سری اول صفحه ۴

سری دوم : در سه صفحه شامل ۲۰ سوال علوم دوم ابتدایی

سری دوم صفحه 1

سری دوم صفحه ۱

سری دوم صفحه 2

سری دوم صفحه ۲

سری دوم صفحه 3

سری دوم صفحه ۳

امیدوارم تابستانی پر بار داشته و برای ورود به کلاس بالاتر آماده باشید .

 

نشریه اینترنتی زندگی کودکان


پاسخ دهید