دوازده معمای ریاضی ، تصویری و هوش

دوازده معمای ریاضی ، تصویری و هوش

در زیر ، « دوازده معمای ریاضی ، تصویری و هوش » خدمتتان ارائه می کنم . بعد از اینکه پاسخ معماها را یافتید برای اطمینان از صحیح بودن آنها به پاسخ نامه ای که در انتهای همین مطلب قرار گرفته مراجعه کنید .

یک کمک : « مواظب صورت مسئله های انحرافی باشید . »

معمای ۱ :

معمای شماره 1

معمای شماره ۱

یک آسیابان هر بار یک دهم از آرد به دست آمده را به عنوان دستمزد خودش برمی دارد . چند کیلو آرد باید به دست بیاورد تا پس از برداشتن دستمزدش ، ۷۲ کیلو آرد به مشتری تحویل بدهد ؟

معمای ۲ :

۹۰۰ = ۴ + ۴ + ۴ + ۴۴۴ + ۴۴۴

با ۹ بار تکرار و جایگزینی عدد ۴ می توان یک محاسبه ریاضی با نتیجه ۹۰۰ را به دست آورد . محاسبه ای را بنویسید که با ۸ بار تکرار و جایگزینی یک عدد از ۱ تا ۹ نتیجه ۱۰۰۰ را بدست آوریم .

معمای ۳ :

درون سوراخی به عمق یک متر ، و عرض دو متر ، و طول سه متر ، چه مقدار خاک وجود دارد ؟

معمای ۴ :

معمای شماره 4

معمای شماره ۴

در بین این هفت درخت ، یکی از آنها هیچ ارتباطی با بقیه ندارد ، آن درخت کدام است ؟

معمای ۵ :

برای نوشتن همه اعدا از ۱ تا ۱۰۰ چند بار از رقم ۶ استفاده می کنیم ؟ اگر پاسخ شما ۱۰ یا ۱۱ بار است ، بهتر است دوباره حساب کنید !

معمای ۶ :

معمای شماره 6

معمای شماره ۶

در بین این هفت میز ، یکی از آنها هیچ ارتباطی با بقیه ندارد ؛ آن میز کدام است ؟

معمای ۷ :

مدتی است که با شخصی مشغول بازی « شیر یا خط » هستید که ناگهان متوجه می شوید که حریف شما تقلب می کند ! او همیشه « خط » را انتخاب می کند چون با سکه ای بازی می کند که هر دو طرف آن « خط » است . حالا که می دانید هر دو طرف سکه « خط » است ، و با انتخاب مجدد « شیر » ، چطور می توانید هم برنده بازی باشید و هم مانع تقلب کردن حریفتان بشوید ؟

معمای ۸ :

معمای شماره 8

معمای شماره ۸

۳ خط به این تصویر اضافه کنید تا ۳ مربع ببینید .

معمای ۹ :

معمای شماره 9

معمای شماره ۹

این تساوی زمانی صحیح خواهد بود که شما هر نقطه را با یک عدد متفاوت از ۰ – ۱ – ۲ – ۳ – ۴ – ۵ – ۶ – ۷ – ۸ – ۹ جایگزین کنید . این تساوی ۶ راه حل شناخته شده دارد ؛ آیا می توانید با مخلوطی از شانس و منطق آنها را پیدا کنید ؟

معمای ۱۰ :

کشوری را تصور کنید که جمعیت آن از دو نژاد مختلف تشکیل شده است که از نظر فیزیکی هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند ؛ با این وجود تفاوت آنها بسیار بزرگ است . مردم نژاد « الف » اصولاً دروغگو هستند ، و مردم نژاد « ب » همیشه و در هر شرایطی راستگو هستند . روزی یک توریست خارجی که از این کشور دیدن می کرد به سه نفر از اهالی آن برخورد . توریست خارجی از آنها پرسید که هر یک از کدام نژاد هستند ؟

اولین نفر کلمات نامفهومی را زیر لب زمزمه کرد .

دومین نفر به توریست گفت : « او گفت که از نژاد الف است . »

سومین نفر به نفر دوم گفت : « تو یک دروغگو هستی ! »

مرد سوم از کدام نژاد است ؟

معمای ۱۱ :

معمای شماره 11

معمای شماره ۱۱

بر اساس چه اصل و منطقی می توان ترتیبی برای این اسلحه ها برگزید و آنها را شماره گذاری کرد ؟

معمای ۱۲ :

۵ بز در یک مرتع پنج ضلعی منظم به وسعت ۳۴۲۰ متر مربع مشغول چرا هستند . هر کدام از آنها بوسیله طناب به یکی از گوشه های این پنج ضلعی بسته شده است . طول طناب ها به اندازه ای است که هر بز می تواند خودش را تا زاویه بعدی برساند . پس بنابراین هر بز می تواند :

– علف های نیمی از زمینی را که با یک بز دیگر تقسیم می کند ، بخورد .

– علف های یک سوم از زمینی را که با دو بز دیگر تقسیم می کند ، بخورد .

– علف های یک چهارم از زمینی را که با سه بز دیگر تقسیم می کند ، بخورد .

– علف های یک پنجم از زمینی را که با چهار بز دیگر تقسیم می کند ، بخورد .

هر بز علف های چند متر مربع از مرتع مذکور را می خورد ؟

*********************************************************************************************************

پاسخ نامه

پاسخ معمای شماره ۱ :  وقتی آسیابان یک دهم دستمزدش را از مجموع آردهای بدست آمده بردارد ، مقدار آردی که به مشتری تحویل می دهد ، در واقع نه نهم مجموع آردهای بدست آمده خواهد بود یعنی با افزودن یک نهم دیگر  از این مقدار ( ۷۲ کیلو ) ، وزن اولیه آردها را بدست خواهد آورد .

پاسخ معمای شماره ۲ :  ۱۰۰۰ = ۸ + ۸ + ۸ + ۸۸ + ۸۸۸

پاسخ معمای شماره ۳ :  اگر یک سوراخ واقعی باشد پس هیچ خاکی داخل آن نیست !

پاسخ معمای شماره ۴ :  در بین این هفت درخت :

– تعداد شاخه هایی که از تنه اصلی سه تا از آنها سبز شده اند « فرد » ، و تعداد شاخه های انتهایی آنها « زوج » است .

– تعداد شاخه هایی که از تنه اصلی سه تا از آنها سبز شده اند « زوج » ، و تعداد شاخه های انتهایی آنها « فرد » است .

درختی که در وسط تصویر قرار گرفته ، تعداد شاخه هایی که از تنه اصلی آن سبز شده اند ۵ شاخه یعنی « فرد » ، و تعداد شاخه های انتهایی آن ۱۱ شاخه یعنی باز هم « فرد » می باشد ، در نتیجه جزو هیچیک از دو دسته بالا نیست و ارتباط منطقی با هیچیک از آنها ندارد .

پاسخ معمای شماره ۵ :  ۲۰ بار . عدد ۶ در پایان ۱۰ عدد نوشته می شود : ۶ – ۱۶ – ۲۶ – ۳۶ – ۴۶ – ۵۶ – ۶۶ – ۷۶ – ۸۶ – ۹۶ ، و همچنین ۱۰ عدد نیز با نوشتن عدد ۶ شروع می شوند : ۶۰ – ۶۱ – ۶۲ – ۶۳ – ۶۴ – ۶۵ – ۶۶ – ۶۷ – ۶۸ – ۶۹ .

پاسخ معمای شماره ۶ :  در بین این هفت میز ، سه تا از آنها « گرد » با پایه های « مربعی شکل » هستند ، و سه تا هم « مربعی شکل » با پایه های « گرد » هستند . فقط یکی از میزها « مربعی شکل » با پایه های « مربعی شکل » است در نتیجه جزو هیچیک از دو دسته بالا نیست .

پاسخ معمای شماره ۷ :  همان سکه را پرتاب کنید یا اجازه بدهید حریف شما آن را پرتاب کند ، فقط دقت کنید که باید روی یک سطح صاف مثل میز بیفتد . وقتی سکه روی سطح صاف افتاد و قبل از آن که نتیجه معلوم شود ، دستتان را روی سکه بگذارید و بگویید : « این بار می خواهم آن روی سکه یعنی طرفی را که باخته ببینم . » بدون اینکه کسی سکه را بییند ، آن را برگردانید و پشت آن را نگاه کنید . چون هر دو روی سکه « خط » است پس پشت آن هم خط خواهد بود ؛ ولی اگر سکه واقعی بود و پشت آن خط بود ، پس یقیناً روی سکه « شیر » می شد . . . و شما برنده بودید . حریف شما چاره ای به جز قبول این نتیجه یعنی برد شما ندارد وگرنه باید به تقلبی بودن سکه اش اعتراف کند !

پاسخ معمای شماره ۸ :  سه مربع بدست آمده واقعی نیستند بلکه همانطور که در متن معما هم ذکر شده فقط به شکل مربع دیده می شوند !

پاسخ معمای شماره 8

پاسخ معمای شماره ۸

پاسخ معمای شماره ۹ :

پاسخ معمای شماره 9

پاسخ معمای شماره ۹

پاسخ معمای شماره ۱۰ :  در کشوری که افراد نژاد « الف » دروغ می گویند و افراد نژاد « ب » راست می گویند ، همگی فقط یک چیز می توانند بگویند : « من از نژاد (ب ) هستم . » بعضی ها این حرف را می زنند چون دروغ می گویند ، و بقیه کسانی که این حرف را می زنند ، راست می گویند .

 در نتیجه ، وقتی که نفر دوم گفت که نفر اول گفته که از نژاد « الف » است ، دروغ می گفت ؛ و وقتی که نفر سوم به نفر دوم گفت که او یک دروغگو است ، راست می گفته . بنابراین نفر سوم از نژاد « ب » است .

پاسخ معمای شماره ۱۱ :  روی قنداق همه این سلاح ها نقش و نگارهایی وجود دارد . این نقش و نگارها دارای ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷ و ۸ قسمت هستند که با استناد به همین موضوع می توان ترتیبی برای آنها برگزید .

پاسخ معمای شماره 11

پاسخ معمای شماره ۱۱

پاسخ معمای شماره ۱۲ :  مراقب باشید در دام پیچیدگی اطلاعات داده شده نیفتید !  بزها در وضعیتی کاملاً متقارن هستند . هر یک از بزها در موقعیتی کاملاً شبیه چهار تای دیگر است و در نتیجه فقط علفهای ۶۸۴ متر مربع از کل مرتع را می خورد .

منبع اصلی :    ۱۰۰jeux et casse-tete

نشریه اینترنتی زندگی کودکان


پاسخ دهید