ریاضی ، علوم ، جمله سازی و هدیه های آسمانی دوم ابتدایی – ۱۲

ریاضی ، علوم ، حمله سازی و هدیه های آسمانی دوم ابتدایی – ۱۲

این بار سه سری نمونه سوالات ریاضی ، علوم ، جمله سازی و هدیه های آسمانی کلاس دوم ابتدایی در هشت صفحه شامل ۵۲ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در سه صفحه شامل ۵ سوال ریاضی ، ۴ سوال علوم ، ۷ سوال جمله سازی و ۲ سوال هدیه های آسمانی جمعاً ۱۸ سوال ؛ سری دوم در سه صفحه شامل ۲۰ سوال ریاضی ، و سری سوم در دو صفحه شامل ۱۴ سوال جمله سازی می باشد . بچه ها می توانند در پایان ، نقاشی های برگه ها را به سلیقه خودشان رنگ آمیزی کنند . اطمینان دارم که اگر برگه های سوالات را کمی جذاب تر و کودکانه تر تنظیم کنیم و به دست بچه ها بدهیم می توانیم بیشتر و بهتر توجه آنان را به درس های مختلف جذب کنیم ؛ من نمی گویم که این تنها راه یا بهترین راه جلب توجه بچه هاست ولی یکی از راه هایی است که آن را امتحان کرده و نتایج بسیار خوبی هم از آن گرفته ام . امیدوارم «  ریاضی ، علوم ، جمله سازی و هدیه های آسمانی دوم ابتدایی – ۱۲ » مورد استفاده و توجه آموزگاران و دانش آموزان عزیز قرار بگیرد .

سری اول در سه صفحه شامل ۵ سوال ریاضی ، ۴ سوال علوم ، ۷ سوال جمله سازی و ۲ سوال هدیه های آسمانی جمعاً ۱۸ سوال :

سری اول صفحه 1

سری اول صفحه ۱

سری اول صفحه 2

سری اول صفحه ۲

سری اول صفحه 3

سری اول صفحه ۳

سری دوم در سه صفحه شامل ۲۰ سوال ریاضی :

سری دوم صفحه 1

سری دوم صفحه ۱

سری دوم صفحه 2

سری دوم صفحه ۲

سری دوم صفحه 3

سری دوم صفحه ۳

سری سوم در دو صفحه شامل ۱۴ سوال جمله سازی :

سری سوم صفحه 1

سری سوم صفحه ۱

سری سوم صفحه 2

سری سوم صفحه ۲

نمی گویم که تمام تابستان را درس بخوانید ؛ نه ، ولی اگر کمی هم وقت برای درس خواندن بگذارید یقیناً سال تحصیلی جدید را با آمادگی بیشتری آغاز خواهید کرد .

 

نشریه اینترنتی زندگی کودکان


پاسخ دهید