نمونه سوالات علوم و فارسی دوم ابتدایی – ۱۴

نمونه سوالات علوم و فارسی دوم ابتدایی – ۱۴

این بار دو سری تمونه سوالات علوم و فارسی کلاس دوم ابتدایی در شش صفحه شامل ۵۰ سوال را خدمتتان تقدین می کنم . سری اول در سه صفحه شامل ۳۳ سوال علوم ، و سری دوم در سه صفحه شامل ۱۷ سوال فارسی می باشد . بچه ها می توانند در پایان ، نقاشی های برگه ها را به سلیقه خودشان رنگ آمیزی کنند . اطمینان دارم که اگر برگه های سوالات را کمی جذاب تر و کودکانه تر تنظیم کنیم و به دست بچه ها بدهیم می توانیم بیشتر و بهتر توجه آنان را به درس های مختلف جلب کنیم ؛ من نمی گویم که این تنها راه یا بهترین راه جلب توجه بچه هاست ولی یکی از راه هایی است که آن را امتحان کرده و نتایج بسیار خوبی هم از آن گرفته ام . امیدوارم « نمونه سوالات علوم و فارسی دوم ابتدایی – ۱۴ » مورد استفاده و توجه آموزگاران و دانش آموزان عزیز قرار بگیرد .

سری اول در سه صفحه شامل ۳۳ سوال علوم :

سری اول صفحه 1

سری اول صفحه ۱

سری اول صفحه 2

سری اول صفحه ۲

سری اول صفحه 3

سری اول صفحه ۳

سری دوم در سه صفحه شامل ۱۷ سوال فارسی :

سری دوم صفحه 1

سری دوم صفحه ۱

سری دوم صفحه 2

سری دوم صفحه ۲

سری دوم صفحه 3

سری دوم صفحه ۳

برای همه شما آرزوی موفقیت می کنم .

 

نشریه اینترنتی زندگی کودکان


پاسخ دهید