نمونه سوالات فارسی و ریاضی دوم ابتدایی – ۲۴

نمونه سوالات فارسی و ریاضی دوم ابتدایی – ۲۴

این بار چهار سری نمونه سوالات فارسی و ریاضی کلاس دوم ابتدایی در نه صفحه شامل ۵۳ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در در دو صفحه شامل ۱۱ سوال فارسی ، سری دوم در سه صفحه شامل ۲۱ سوال ریاضی ، سری سوم در دو صفحه شامل ۹ سوال ریاضی و سری چهارم در دو صفحه شامل ۱۲ سوال فارسی می باشد . بچه ها می توانند در پایان ، نقاشی های برگه ها را به سلیقه خودشان رنگ آمیزی کنند . اطمینان دارم که اگر برگه های سوالات را کمی جذاب تر و کودکانه تر تنظیم کنیم و به دست بچه ها بدهیم می توانیم بیشتر و بهتر توجه آنان را به درس های مختلف جلب کنیم ؛ من نمی گویم که این تنها راه یا بهترین راه جلب توجه بچه هاست ولی یکی از راه هایی است که آن را امتحان کرده و نتایج بسیار خوبی هم از آن گرفته ام .امیدوارم « نمونه سوالات فارسی و ریاضی دوم ابتدایی – ۲۴ » مورد استفاده و توجه آموزگاران و دانش آموزان عزیز قرار بگیرد .

سری اول در دو صفحه شامل ۱۱ سوال فارسی :

سری اول صفحه 1

سری اول صفحه ۱

سری اول صفحه 2

سری اول صفحه ۲

سری دوم در سه صفحه شامل ۲۱ سوال ریاضی :

سری دوم صفحه 1

سری دوم صفحه ۱

سری دوم صفحه 2

سری دوم صفحه ۲

سری دوم صفحه 3

سری دوم صفحه ۳

سری سوم در دو صفحه شامل ۹ سوال ریاضی :

سری سوم صفحه 1

سری سوم صفحه ۱

سری سوم صفحه 2

سری سوم صفحه ۲

سری چهارم در دو صفحه شامل ۱۲ سوال فارسی :

سری چهارم صفحه 1

سری چهارم صفحه ۱

سری چهارم صفحه 2

سری چهارم صفحه ۲

« دانش را طلب کنید ، اگر به فرو رفتن در خونها و شکافتن دریاها باشد . » – امام صادق « ع »

 

نشریه اینترنتی زندگی کودکان


پاسخ دهید