نمونه سوالات ریاضی و فارسی دوم ابتدایی – ۲۵

نمونه سوالات ریاضی و فارسی دوم ابتدایی – ۲۵

این بار چهار سری نمونه سوالات ریاضی و فارسی کلاس دوم ابتدایی در ده صفحه شامل ۵۲ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۱۷ سوال ریاضی ، سری دوم در چهار صفحه شامل ۱۶ سوال ریاضی ، سری سوم در دو صفحه شامل ۸ سوال فارسی و سری چهارم در دو صفحه شامل ۱۱ سوال فارسی می باشد . بچه ها می توانند در پایان ، نقاشی های برگه ها را به سلیقه خودشان رنگ آمیزی کنند . اطمینان دارم که اگر برگه های سوالات را کمی جذاب تر و کودکانه تر تنظیم کنیم و به دست بچه ها بدهیم می توانیم  بیشتر و بهتر توجه آنان را به درس های مختلف جلب کنیم . من نمی گویم که این تنها راه یا بهترین راه جلب توجه بچه هاست ولی یکی از راه هایی است که آن را امتحان کرده و نتایج بسیار خوبی هم از آن گرفته ام .امیدوارم « نمونه سوالات ریاضی و فارسی دوم ابتدایی – ۲۵ » مورد استفاده و توجه آموزگاران و دانش آموزان عزیز قرار بگیرد .

سری اول در دو صفحه شامل ۱۷ سوال ریاضی :

سری اول صفحه 1

سری اول صفحه ۱

سری اول صفحه 2

سری اول صفحه ۲

سری دوم در چهار صفحه شامل ۱۶ سوال ریاضی :

سری دوم صفحه 1

سری دوم صفحه ۱

سری دوم صفحه 2

سری دوم صفحه ۲

سری دوم صفحه 3

سری دوم صفحه ۳

سری دوم صفحه 4

سری دوم صفحه ۴

سری سوم در دو صفحه شامل ۸ سوال فارسی :

سری سوم صفحه 1

سری سوم صفحه ۱

سری سوم صفحه 2

سری سوم صفحه ۲

سری چهارم در دو صفحه شامل ۱۱ سوال فارسی :

سری چهارم صفحه 1

سری چهارم صفحه ۱

سری چهارم صفحه 2

سری چهارم صفحه ۲

 

« شیطان مرگ یک عالِم را از مرگ هفتاد عابد بیشتر دوست دارد ، زیرا موقعیت دانش هفتاد بار بر عبادت رجحان دارد . »  امام باقر « ع »

 

نشریه اینترنتی زندگی کودکان


پاسخ دهید