نمونه سوالات فارسی ، هدیه های آسمانی و غیره دوم ابتدایی – ۲۸

نمونه سوالات فارسی ، هدیه های آسمانی و غیره دوم ابتدایی – ۲۸

این بار دو سری نمونه سوالات فارسی ، هدیه های آسمانی ، علوم و ریاضی کلاس دوم ابتدایی در شش صفحه شامل ۴۸ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در چهار صفحه شامل ۲۲ سوال فارسی ، ۷ سوال هدیه های آسمانی ، ۴ سوال علوم و ۳ سوال ریاضی جمعاً ۳۶ سوال و سری دوم در دو صفحه شامل ۱۲ سوال فارسی می باشد . بچه ها می توانند در پایان ، نقاشی های برگه ها را به سلیقه خودشان رنگ آمیزی کنند . اطمینان دارم که اگر برگه های سوالات را کمی جذاب تر و کودکانه تر تنظیم کنیم و به دست بچه ها بدهیم می توانیم بیشتر و بهتر توجه آنان را به درس های مختلف جلب کنیم ؛ من نمی گویم که این تنها راه یا بهترین راه جلب توجه بچه هاست ولی یکی از راه هایی است که آن را امتحان کرده و نتایج بسیار خوبی هم از آن گرفته ام . امیدوارم « نمونه سوالات فارسی ، هدیه های آسمانی و غیره دوم ابتدایی – ۲۸ » مورد استفاده و توجه آموزگاران و دانش آموزان عزیز قرار بگیرد .

سری اول در چهار صفحه شامل ۲۲ سوال فارسی ، ۷ سوال هدیه های آسمانی ، ۴ سوال علوم و ۳ سوال ریاضی جمعاً ۳۶ سوال :

سری اول صفحه 1

سری اول صفحه ۱

سری اول صفحه 2

سری اول صفحه ۲

سری اول صفحه 3

سری اول صفحه ۳

سری اول صفحه 4

سری اول صفحه ۴

سری دوم در دو صفحه شامل ۱۲ سوال فارسی :

سری دوم صفحه 1

سری دوم صفحه ۱

سری دوم صفحه 2

سری دوم صفحه ۲

« با علما معاشرت کن تا علمت زیاد ، ادبت نیکو و جانت پاک شود . »      امام علی « ع »

 

نشریه اینترنتی زندگی کودکان


پاسخ دهید