نمونه سوالات فارسی ، هدیه های آسمانی و غیره دوم ابتدایی – ۳۲

نمونه سوالات فارسی ، هدیه های آسمانی و غیره دوم ابتدایی – ۳۲

این بار سه سری نمونه سوالات فارسی ، هدیه های آسمانی ، علوم و ریاضی کلاس دوم ابتدایی در شش صفحه شامل ۴۱ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۹ سوال فارسی و ۲ سوال هدیه های آسمانی جمعاً ۱۱ سوال ، سری دوم در دو صفحه شامل ۱۲ سوال فارسی و سری سوم در دو صفحه شامل ۴ سوال فارسی ، ۴ سوال علوم ، ۳ سوال هدیه های آسمانی و ۷ سوال ریاضی جمعاً ۱۸ سوال می باشد . بچه ها می توانند در پایان ، نقاشی های برگه ها را به سلیقه خودشان رنگ آمیزی کنند . اطمینان دارم که اگر برگه های سوالات را کمی جذاب تر و کودکانه تر تنظیم کنیم و به دست بچه ها بدهیم می توانیم بیشتر و بهتر توجه آنان را به درس های مختلف جلب کنیم ؛ من نمی گویم که این تنها راه یا بهترین راه جلب توجه بچه هاست ولی یکی از راه هایی است که آن را امتحان کرده و نتایج بسیار خوبی هم از آن گرفته ام . امیدوارم « نمونه سوالات فارسی ، هدیه های آسمانی و غیره دوم ابتدایی – ۳۲ » مورد استفاده و توجه آموزگاران و دانش آموزان عزیز قرار بگیرد .

سری اول در دو صفحه شامل ۹ سوال فارسی و ۲ سوال هدیه های آسمانی جمعاً ۱۱ سوال :

سری اول صفحه 1

سری اول صفحه ۱

سری اول صفحه 2

سری اول صفحه ۲

سری دوم در دو صفحه شامل ۱۲ سوال فارسی :

سری دوم صفحه 1

سری دوم صفحه ۱

سری دوم صفحه 2

سری دوم صفحه ۲

سری سوم در دو صفحه شامل ۴ سوال فارسی ، ۴ سوال علوم ، ۳ سوال هدیه های آسمانی و ۷ سوال ریاضی جمعاً ۱۸ سوال :

سری سوم صفحه 1

سری سوم صفحه ۱

سری سوم صفحه 2

سری سوم صفحه ۲

 

« بی خردتر از همه ، کسی است که خود را خردمندتر از همه پندارد . »          امام علی « ع »

 

نشریه اینترنتی زندگی کودکان


پاسخ دهید