حکمت و دیدگاه های سرخپوستان آمریکای شمالی – قسمت اول

حکمت و دیدگاه های سرخپوستان آمریکای شمالی – قسمت اول

مطالبی که در اینجا مطالعه خواهید فرمود از زبان همان کسانی نقل شده که حکومت آمریکا بیش از ۲۰۰ سال تمام تلاش خود را به کار برد تا نسلشان را منقرض کند ، نیست و نابودشان کند و یا لااقل حضورشان را در جامعه متمدن !!! آمریکا هر چه کم رنگ تر کند ؛ وقتی موفق نشد ، تلاش خود را روی مخدوش کردن چهره آنها و وحشی و بی تمدن جلوه دادنشان متمرکز کرد ! امروزه کتابها و منابع خوبی در ایران در دسترس عموم وجود دارد ؛ امیدوارم که در مورد سرخپوستان آمریکای شمالی ، از روی فیلم های هالیوودی قضاوت نکنید . آمریکایی ها که خودشان در خاک آمریکا هم اشغالگر هستند ، صلاحیت اظهار نظر در باره ساکنین اصلی این قاره را ندارند . « حکمت و دیدگاه های سرخپوستان آمریکای شمالی – قسمت اول » را مطالعه کنید تا به رابطه ی بی نظیر و بسیار محکمی که با طبیعت داشتند و در بعضی نقاط هنوز هم دارند پی ببرید . اگر ما هم می توانستیم چنین رابطه ای با طبیعت برقرار کنیم ، بسیاری از مشکلات روحی و زیست محیطی ما اصلاً به وجود نمی آمدند !

« دیانی ایواهو » ( Dhyani Ywahoo ) بیست و هفتمین نسل از قبیله « چروکی » ( Cherokee ) کتابی در باره آداب و رسوم ، اعتقادات و دیدگاه های سرخپوستان آمریکای شمالی منتشر کرده که امیدوارم اگر تا امروز نشده ، بالاخره روزی در ایران هم منتشر شود ؛ مطمئینم که با مطالعه آن می توانیم به حقایق زیادی در باره زندگی سرخپوستان پی ببریم .

سرخپوستان آمریکای شمالی

سرخپوستان آمریکای شمالی

روح بزرگ ،

به ما قلبی برای فهمیدن بده ؛

تا هرگز از خلقت ، چیزی بیش از آنچه به او می دهیم ، برنداریم ؛

تا هرگز آن را بی دلیل و از روی طمع نابود نکنیم ؛

تا هرگز از استفاده از نیروی بازوان مان برای حفظ و ساختن زیبایی زمین ، دریغ نکنیم ؛

تا هرگز بیشتر از نیازمان از آن برداشت نکنیم .

به ما قلبی بده تا بفهمیم ،

سرخپوستان آمریکای شمالی

سرخپوستان آمریکای شمالی

که نابود کردن هارمونی و نظم زمین و طبیعت ، باعث ایجاد بی نظمی در زندگی خودمان می شود ؛

که مخدوش کردن چهره زمین ، باعث بسته شدن چشمان ما به زیبایی هایش خواهد شد ؛

که آلوده کردن عطرهای زمین باعث ایجاد خانه های متعفن خواهد شد .

اگر از زمین مراقبت کنیم ، او نیز از ما مراقبت خواهد کرد .

ما فراموش کرده ایم چه کسانی هستیم ، فقط به دنبال امنیت خودمان بوده ایم ، و فقط برای منافع خودمان از زمین بهره برداری کرده ایم ،

سرخپوستان آمریکای شمالی

سرخپوستان آمریکای شمالی

ما دانسته های خود را به هدر دادیم و از قدرت خود سوءاستفاده کردیم .

ای روح بزرگ ، زمین هایت تشنه هستند

به ما کمک کن تا راهی برای سیراب کردن زمین هایت پیدا کنیم .

ای روح بزرگ ، آبهایت توسط زباله ها و آلودگی های گوناگون مسموم شده اند

به ما کمک کن تا راهی برای پاکسازی آنها پیدا کنیم .

سرخپوستان آمریکای شمالی

سرخپوستان آمریکای شمالی

ای روح بزرگ ، چهره زمین شگفت انگیزت را زشت کرده اند

به ما کمک کن تا راهی برای بازگرداندن زیبایی از دست رفته اش پیدا کنیم .

ای روح بزرگ ، مخلوقاتت در حال نابود کردن یکدیگر هستند

به ما کمک کن تا راهی برای جلوگیری از این کار پیدا کنیم .

ای روح بزرگ ، هدایایی که به ما دادی ، به خاطر خودخواهی و فساد ما در حال نابودی هستند

به ما کمک کن تا راهی برای بازیابی انسانیت خود پیدا کنیم .

********************

سرخپوستان آمریکای شمالی

سرخپوستان آمریکای شمالی

طوری زندگی کن که ترس از مرگ نتواند قلب تو را تسخیر کند ،

با هیچکس به خاطر مذهبش دشمنی نکن ،

به دیگران و افکارشان احترام بگذار و از آنان بخواه که به تو و افکارت احترام بگذارند ،

زندگی را دوست داشته باش و آن را کامل کن ،

همه صحنه های زندگی ات را زیباتر کن .

سعی کن زندگی ات طولانی و در خدمت نزدیکانت باشد ،

برای روزی که به جهان دیگر سفر خواهی کرد ، آوازی محترمانه آماده کن .

سرخپوستان آمریکای شمالی

سرخپوستان آمریکای شمالی

برای زمانی که دوستی را ملاقات می کنی ، یا حتی برای یک بیگانه که در مکانی دورافتاده و منزوی ملاقات می کنی ، همیشه کلمه یا حرکت محبت آمیزی داشته باش .

به همه احترام بگذار و در مقابل هیچکس خودت را خوار و خفیف نکن .

وقتی هر روز صبح از خواب بیدار می شوی ، برای غذا و زندگی شکرگذار باش ؛ اگر دلیلی برای شکرگذاری نمی بینی ، ایراد فقط از توست .

از هیچکس و هیچ چیز سوءاستفاده نکن زیرا سوءاستفاده عقل را زائل ، و روح انسان را از دید روشن محروم می کند .

سرخپوستان آمریکای شمالی

سرخپوستان آمریکای شمالی

وقتی زمان مرگ فرا می رسد مانند کسانی که قلبشان از وحشت مرگ آکنده است نباش ، مانند کسانی که گریه و دعا می کنند و وقت بیشتری برای درست زندگی کردن می خواهند ؛

وقتی روز مرگ تو فرا رسید ، آواز مرگت را بخوان و مانند قهرمانی که به خانه اش باز می گردد ، بمیر .

عنوان اصلی :    Sagesse Amerindienne

منبع :    www.medecineman.com

نشریه اینترنتی زندگی کودکان


پاسخ دهید