نمونه سوالات فارسی و ریاضی دوم ابتدایی – ۴۱

نمونه سوالات فارسی و ریاضی دوم ابتدایی – ۴۱

این بار چهار سری نمونه سوالات فارسی و ریاضی کلاس دوم ابتدایی در هشت صفحه شامل ۴۹ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۱۲ سوال فارسی ، سری دوم در دو صفحه شامل ۱۳ سوال ریاضی ، سری سوم در دو صفحه شامل ۱۲ سوال ریاضی و سری چهارم در دو صفحه شامل ۱۲ سوال ریاضی می باشد . بچه ها می توانند در پایان ، نقاشی های برگه ها را به سلیقه خودشان رنگ آمیزی کنند . اطمینان دارم که اگر برگه های سوالات را کمی جذاب تر و کودکانه تر تنظیم کنیم و به دست بچه ها بدهیم می توانیم بیشتر و بهتر توجه آنان را به درس های مختلف جلب کنیم ؛ من نمی گویم که این تنها راه یا بهترین راه جلب توجه بچه هاست ولی یکی از راه هایی است که آن را امتحان کرده و نتایج بسیار خوبی هم از آن گرفته ام . امیدوارم « نمونه سوالات فارسی و ریاضی دوم ابتدایی -۴۱ » مورد استفاده و توجه آموزگاران و دانش آموزان عزیز قرار بگیرد .

سری اول در دو صفحه شامل ۱۲ سوال فارسی :

سری اول صفحه 1

سری اول صفحه ۱

سری اول صفحه 2

سری اول صفحه ۲

سری دوم در دو صفحه شامل ۱۳ سوال ریاضی :

سری دوم صفحه 1

سری دوم صفحه ۱

سری دوم صفحه 2

سری دوم صفحه ۲

سری سوم در دو صفحه شامل ۱۲ سوال ریاضی :

سری سوم صفحه 1

سری سوم صفحه ۱

سری سوم صفحه 2

سری سوم صفحه ۲

سری چهارم در دو صفحه شامل ۱۲ سوال ریاضی :

سری چهارم صفحه 1

سری چهارم صفحه ۱

سری چهارم صفحه 2

سری چهارم صفحه ۲

 

« نزد خداوند متعال ، دیدار عالِمان ، از هفتاد بار طواف پیرامون معبه محبوب تر و از هفتاد حج و عمره ی درست و پذیرفته ، برتر است . »

پیامبر اکرم « ص »

نشریه اینترنتی زندگی کودکان


پاسخ دهید