نمونه سوالات ریاضی ، علوم و غیره سوم ابتدایی – ۳

نمونه سوالات ریاضی ، علوم و غیره سوم ابتدایی – ۳

این بار سه سری نمونه سوالات ریاضی ، علوم و بخوانیم و بنویسیم کلاس سوم ابتدایی در شش صفحه شامل ۴۹ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۵ سوال ریاضی ، ۴ سوال علوم و ۳ سوال بخوانیم و بنویسم جمعاً ۱۲ سوال و سری سوم در دو صفحه شامل ۱۷ سوال ریاضی می باشد . بچه ها می توانند در پایان ، نقاشی های برگه ها را به سلیقه خودشان رنگ آمیزی کنند . لطمینان دارم که اگر برگه های سوالات را کمی جذاب تر و کودکانه تر طراحی و تنظیم کنیم و به دست بچه ها بدهیم می توانیم بیشتر و بهتر توجه آنان را به درس های مختلف جلب کنیم ؛ من نمی گویم که این تنها راه یا بهترین راه جلب توجه بچه هاست ولی یکی از راه هایی است که آن را امتحان کرده و نتایج بسیار خوبی هم از آن گرفته ام . امیدوارم « نمونه سوالات ریاضی ، علوم و غیره سوم ابتدایی – ۳ » مورد استفاده و توجه آموزگاران و دانش آموزان عزیز قرار بگیرد .

سری اول در دو صفحه شامل ۲۰ سوال ریاضی :

سری اول صفحه 1

سری اول صفحه ۱

سری اول صفحه 2

سری اول صفحه ۲

سری دوم در دو صفحه شامل ۵ سوال ریاضی ، ۴ سوال علوم و ۳ سوال بخوانیم و بنویسیم جمعاً ۱۲ سوال :

سری دوم صفحه 1

سری دوم صفحه ۱

سری دوم صفحه 2

سری دوم صفحه ۲

سری سوم در دو صفحه شامل ۱۷ سوال ریاضی :

سری سوم صفحه 1

سری سوم صفحه ۱

سری سوم صفحه 2

سری سوم صفحه ۲

 

« در زندگی جز برای دو کس هیچ خیری وجود ندارد : عالِمی که از فرمانش اطاعت شود؛ شنونده ای که آنچه می آموزد حفظ کند. »  رسول خدا «ص»

 

نشریه اینترنتی زندگی کودکان


پاسخ دهید