نمونه سوالات بخوانیم و بنویسیم و علوم سوم ابتدایی – ۵

نمونه سوالات بخوانیم و بنویسیم و علوم سوم ابتدایی – ۵

این بار دو سری نمونه سوالات بخوانیم و بنویسیم و علوم کلاس سوم ابتدایی در چهار صفحه شامل ۴۰ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۱۱ سوال بخوانیم و بنویسیم و سری دوم در دو صفحه شامل ۲۹ سوال علوم می باشد . بچه ها می توانند در پایان ، نقاشی های برگه ها را به سلیقه خودشان رنگ آمیزی کنند . اطمینان دارم که اگر برگه های سوالات را کمی جذاب تر و کودکانه تر تنظیم کنیم و به دست بچه ها بدهیم می توانیم بیشتر و بهتر توجه آنان را به درس های مختلف جلب کنیم ؛ من نمی گویم که این تنها راه یا بهترین راه جلب توجه بچه هاست ولی یکی از راه هایی است که آن را امتحان کرده و نتایج بسیار خوبی هم از آن گرفته ام . امیدوارم « نمونه سوالات بخوانیم و بنویسیم و علوم سوم ابتدایی – ۵ » مورد استفاده و توجه آموزگاران و دانش آموزان عزیز قرار بگیرد .

سری اول در دو صفحه شامل ۱۱ سوال بخوانیم و بنویسیم :

سری اول صفحه 1

سری اول صفحه ۱

سری اول صفحه 2

سری اول صفحه ۲

سری دوم در دو صفحه شامل ۲۹ سوال علوم :

سری دوم صفحه 1

سری دوم صفحه ۱

سری دوم صفحه 2

سری دوم صفحه ۲

 

« عالِم ، چراغ خداوند در زمین است ؛ پس ، هر کس که خداوند برای او خیری بخواهد ، از آن چراغ نوری بر می گیرد . »      امام علی « ع »

 

نشریه اینترنتی زندگی کودکان


پاسخ دهید