نمونه سوالات ریاضی ، اجتماعی و علوم سوم ابتدایی – ۱۰

نمونه سوالات ریاضی ، اجتماعی و علوم سوم ابتدایی – ۱۰

این بار سه سری نمونه سوالات ریاضی ، اجتماعی و علوم کلاس سوم ابتدایی در شش صفحه شامل ۵۲ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۱۵ سوال ریاضی ، سری دوم در دو صفحه شامل ۱۷ سوال اجتماعی و سری سوم در دو صفحه شامل ۲۰ سوال علوم می باشد . بچه ها می توانند در پایان ، نقاشی های برگه ها را به سلیقه خودشان رنگ آمیزی کنند . اطمینان دارم که اگر برگه های سوالات را کمی جذاب تر و کودکانه تر تنظیم کنیم و به دست بچه ها بدهیم می توانیم بیشتر و بهتر توجه آنان را به درس های مختلف جلب کنیم ؛ من نمی گویم که این تنها راه یا بهترین راه جلب توجه بچه هاست ولی یکی از راه هایی است که آن را امتحان کرده و نتایج بسیار خوبی هم از آن گرفته ام . امیدوارم « نمونه سوالات ریاضی ، اجتماعی و علوم سوم ابتدایی – ۱۰ » مورد استفاده و توجه آموزگاران و دانش آموزان عزیز قرار بگیرد .

سری اول در دو صفحه شامل ۱۵ سوال ریاضی :

سری اول صفحه 1

سری اول صفحه ۱

سری اول صفحه 2

سری اول صفحه ۲

سری دوم در دو صفحه شامل ۱۷ سوال اجتماعی :

سری دوم صفحه 1

سری دوم صفحه ۱

سری دوم صفحه 2

سری دوم صفحه ۲

سری سوم در دو صفحه شامل ۲۰ سوال علوم :

سری سوم صفحه 1

سری سوم صفحه ۱

سری سوم صفحه 2

سری سوم صفحه ۲

 

« دانش ، پیشوای عمل است و عمل ، پیرو آن . خداوند ، آن را به نیک بختان الهام می کند ، و تیره بختان را از آن محروم می سازد . »

رسول الله « ص »

 

نشریه اینترنتی زندگی کودکان


پاسخ دهید