نمونه سوالات بخوانیم و بنویسیم و اجتماعی سوم ابتدایی – ۱۲

نمونه سوالات بخوانیم و بنویسیم و اجتماعی سوم ابتدایی – ۱۲

این بار سه سری نمونه سوالات بخوانیم و بنویسیم و اجتماعی کلاس سوم ابتدایی در شش صفحه شامل ۴۶ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۱۱ سوال بخوانیم و بنویسیم ، سری دوم در دو صفحه شامل ۲۱ سوال اجتماعی و سری سوم در دو صفحه شامل ۱۴ سوال بخوانیم و بنویسیم می باشد . بچه ها می توانند در پایان ، نقاشی های برگه ها را به سلیقه خودشان رنگ آمیزی کنند . اطمینان دارم که اگر برگه های سوالات را کمی جذاب تر و کودکانه تر تنظیم کنیم و به دست بچه ها بدهیم می توانیم بیشتر و بهتر توجه آنان را به درس های مختلف جلب کنیم ؛ من نمی گویم که این تنها راه یا بهترین راه جلب توجه بچه هاست ولی یکی از راه هایی است که آن را امتحان کرده و نتایج بسیار خوبی هم از آن گرفته ام . امیدوارم « نمونه سوالات بخوانیم و بنویسیم و اجتماعی سوم ابتدایی – ۱۲ » مورد استفاده و توجه آموزگاران و دانش آموزان عزیز قرار بگیرد .

سری اول در دو صفحه شامل ۱۱ سوال بخوانیم و بنویسیم :

سری اول صفحه 1

سری اول صفحه ۱

سری اول صفحه 2

سری اول صفحه ۲

سری دوم در دو صفحه شامل ۲۱ سوال اجتماعی :

سری دوم صفحه 1

سری دوم صفحه ۱

سری دوم صفحه 2

سری دوم صفحه ۲

سری سوم در دو صفحه شامل ۱۴ سوال بخوانیم و بنویسیم :

سری سوم صفحه 1

سری سوم صفحه ۱

سری سوم صفحه 2

سری سوم صفحه ۲

 

« یک حدیث را نیک فهم کنی بهتر از هزار حدیث است که روایت نمایی . »       امام صادق « ع »

 

نشریه اینترنتی زندگی کودکان


پاسخ دهید