اسباب بازی های پرنده

اسباب بازی های پرنده

اتصالات ساده با کاغذ و مقوای سبک ، و اشیای شگفت انگیز پرنده شما آماده است ! در اینجا سه کاردستی پرنده بسیار ساده که ساختن آنها اصلاً زمان زیادی را از کودکان شما نخواهد گرفت به شما آموزش می دهم که در مقابل ، مدت زیادی آنها را سرگرم خواهد کرد . فکر کنید ببینید چه اسباب بازی های پرنده دیگری می توانید بسازید ؟

1 - اسباب بازی های پرنده

1 – اسباب بازی های پرنده

کاردستی شماره ۱ : « هواپیمای بی موتور »

وسایل مورد نیاز :

– سه نوار کاغذی در اندازه های : ۳ × ۲۱ سانتیمتر ، ۴ × ۱۵ سانتیمتر و ۴ × ۲۱ سانتیمتر

– چسب

2 - اسباب بازی های پرنده

2 – اسباب بازی های پرنده

۱ – نوار کاغذی ۴ × ۲۱ سانتیمتزس را با توجه به شکل ۲ به چهار قسمت مساوی تا کنید .

3 - اسباب بازی های پرنده

3 – اسباب بازی های پرنده

۲ – دو نوار باقیمانده را به شکل استوانه در دو انتهای بدنه هواپیمای خود بچسبانید .

4 - اسباب بازی های پرنده

4 – اسباب بازی های پرنده

۳ – هواپیمای پرنده خودتان را پرتاب کنید . هنگام پرتاب ، استوانه کوچکتر باید جلوی هواپیما باشد . . . پرواز می کند ، امتحان کنید !

کاردستی شماره ۲ : « پروانه »

وسایل مورد نیاز :

– سه نوار کاغذی به طول ۱۲ سانتیمتر

– خط کش

– مداد

5 - اسباب بازی های پرنده

5 – اسباب بازی های پرنده

۱ – نوارهای کاغذی را از وسط تا کنید ؛ سپس آنها را به صورت مثلث قرار بدهید در حالی که انتهای تا خورده آنها در وسط مثلث قرار بگیرد .

6 - اسباب بازی های پرنده

6 – اسباب بازی های پرنده

۲ – نوارها را بکشید تا نقطه اتصال آنها محکم بشود .

7 - اسباب بازی های پرنده

7 – اسباب بازی های پرنده

۳ – « پروانه » خودتان را بالا نگهداشته و رها کنید ؛ هنگام پایین آمدن به دور خودش خواهد چرخید .

کاردستی شماره ۳ : « هواپیمای کندور » ( Condor )

وسایل مورد نیاز :

– مقوای محکم

– یک عدد نی

– نوار چسب

– چسب

8 - اسباب بازی های پرنده

8 – اسباب بازی های پرنده

۱ – طرح بالهای هواپیما را از روی تصویر شماره ۸ روی مقوا کپی کرده و ببرید ؛ سپس دو انتهای آن را از روی خطوط به سمت بالا تا کنید .

9 - اسباب بازی های پرنده

9 – اسباب بازی های پرنده

۲ – نی را طبق تصویر شماره ۹ سر جای خودش بچسبانید . سکان هواپیما را طبق تصویر رسم کنید ، ببرید و زیر هواپیما بچسبانید .

10 - اسباب بازی های پرنده

10 – اسباب بازی های پرنده

۳ – حالا زمان پرواز آزمایشی هواپیمای شماست ! نی را کوتاه کنید تا به اندازه مناسب برسید ؛ میزان تا خوردگی لبه بالهای هواپیما را آنقدر تنطیم کنید تا به اندازه دلخواه برسید .

عنوان اصلی :    Jouets volants

منبع :    Mega activites

نشریه اینترنتی زندگی کودکان


پاسخ دهید