نمونه سوالات جغرافی ، تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی – ۲

نمونه سوالات جغرافی ، تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی – ۲

این بار یک سری نمونه سوالات جغرافی ، تاریخ و مدنی کلاس چهارم ابتدایی در پنج صفحه شامل ۲۴ سوال جغرافی ، ۲۰ سوال تاریخ و ۱۲ سوال مدنی جمعاً ۵۶ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . برخلاف نمونه سوالات کلاس های دوم و سوم ابتدایی که تاکنون خدمتتان تقدیم کرده ام در برگه های سوالات کلاس چهارم و کلاس های بالاتر خبری از نقاشی های مختلف برای رنگ آمیزی نیست چون فکر می کنم که بچه ها بزرگتر شده اند و دیگر اینجور چیزها برایشان جالب نیست ؛ در مقابل سعی کرده ام برگه های سوالات را تمیز و مرتب ارائه کنم تا دانش آموزان از کار کردن با آنها خسته و دلزده نشوند . امیدوارم « نمونه سوالات جغرافی ، تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی – ۲ » مورد استفاده و توجه آموزگاران و دانش آموزان عزیز قرار بگیرد .

صفحه - 1

صفحه – ۱

صفحه - 2

صفحه – ۲

صفحه - 3

صفحه – ۳

صفحه - 4

صفحه – ۴

صفحه - 5

صفحه – ۵

 

« برترین صدقه ، آن است که فرد مسلمان دانشی را فرا گیرد ، سپس آن را به برادر مسلمانش بیاموزد .  »         رسول الله « ص »

 

نشریه اینترنتی زندگی کودکان


پاسخ دهید