جوجه های کوچولو با شانه تخم مرغ

جوجه های کوچولو با شانه تخم مرغ

ساختن این جوجه های کوچولو با شانه تخم مرغ ، هزینه زیادی ندارد ؛ به وقت زیادی هم احتیاج ندارد ولی میتواند تا مدتها بچه ها را سرگرم کند . مخصوصاً وقتی بفهمید که آنها می توانند توی شکمشان چند تا آب نبات خوشمزه را هم پنهان کنند ! درست است که چند ماهی به عید مانده ولی چه اشکالی دارد اگر از الآن به فکر تزئینات سفره هفت سین مان باشیم . این جوجه های کوچولو می توانند هدیه های قشنگی برای میهمانان کوچولوی شما باشند . امیدوارم کودکان از ساختن این کاردستی و بازی با آن لذت ببرند .

1 - جوجه های کوچولو

1 – جوجه های کوچولو

وسایل مورد نیاز :

– یک جعبه یا شانه خالی تخم مرغ

– رنگ زرد ( یا هر رنگی که دوست داشتید )

– قلم مو

– قیچی

– چشمان متحرک ( شما می توانید در صورت تمایل از برچسب به شکل چشم هم استفاده کنید و یا اینکه خودتان با ماژیک چشمهای جوجه ها را بکشید )

– کاغذ رنگی نارنجی

– کاغذ رنگی زرد ( شما می توانید از نوار چسب یا کاغذ کادو با اشکال متنوع و فانتزی استفاده کنید )

– چسب مایع

– نوار چسب ( در صورت تمایل )

2 - جوجه های کوچولو

2 – جوجه های کوچولو

۱ – برای شروع ، ۲ جای تخم مرغ را از شانه خالی تخم مرغتان جدا کنید . اگر بچه ها کوچک هستند بهتر است این قسمت از کار را خودتان انجام بدهید چون معمولاً بچه ها صبر کافی برای انجام این کار را ندارند .

3 - سر جوجه ها

3 – سر جوجه ها

4 - بدن جوجه ها

4 – بدن جوجه ها

۲ – بچه ها می توانند سر و بدن جوجه ها را به رنگ زرد رنگ آمیزی کنند .

5 - رنگ آمیزی داخل

5 – رنگ آمیزی داخل

6 - رنگ آمیزی بیرون

6 – رنگ آمیزی بیرون

۳ – نوک و پاهای جوجه را روی مقوای نارنجی رنگ کشیده و ببرید .

7 - نوک جوجه

7 – نوک جوجه

8 - پای جوجه

8 – پای جوجه

۴ – بال های جوجه را با استفاده از مقوای سفید بریده و آماده کنید .

9 - جوجه های کوچولو

9 – جوجه های کوچولو

۵ – برای تزئین بال ها می توانید از نوار چسب یا کاغذ کادو با طرح های فانتزی استفاده کنید .

10 - جوجه های کوچولو

10 – جوجه های کوچولو

۶ – فراموش نکنید که هر دو طرف بال را باید تزئین کنید .

11 - جوجه های کوچولو

11 – جوجه های کوچولو

۷ – وقتی رنگ سر و بدن جوجه خشک شد ، چشمهای متحرک را سر جای خودشان می چسبانیم ، و بالها و یک قسمت از نوک جوجه را هم به داخل قسمت فوقانی جوجه ( سر ) بچسبانید .

12 - جوجه های کوچولو

12 – جوجه های کوچولو

۸ – قسمت دوم نوک جوجه را به داخل قسمت زیرین چسبانده و پاهای او را نیز زیر بدنش بچسبانید .

13 - جوجه های کوچولو

13 – جوجه های کوچولو

۹ – من با استفاده از نوار چسب ، قسمت سر و بدن جوجه را به هم چسبانده ام ولی شما می توانید این دو قسمت را روی هم قرار دهید و مجبور نیستید آنها را به هم بچسبانید .

14 - جوجه های کوچولو

14 – جوجه های کوچولو

۱۰ – شما می توانید در رنگ آمیزی جوجه هایتان از رنگ های مختلف و متنوع استفاده کنید .

 

عنوان اصلی :    Petits poussins en boite a oeufs

منبع :    www.lacourdespetits.com

 

نشریه اینترنتی زندگی کودکان


پاسخ دهید