نمونه سوالات ریاضی چهارم ابتدایی – ۴

نمونه سوالات ریاضی چهارم ابتدایی – ۴

این بار دو سری نمونه سوالات ریاضی کلاس چهارم ابتدایی در چهار صفحه شامل ۴۴ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۲۲ سوال ریاضی و سری دوم در دو صفحه شامل ۲۲ سوال ریاضی می باشد . بر خلاف نمونه سوالات کلاس های دوم و سوم ابتدایی که تاکنون خدمتتان تقدیم کرده ام در برگه های سوالات کلاس چهارم و کلاس های بالاتر خبری از نقاشی های مختلف برای رنگ آمیزی نیست چون فکر می کنم که بچه ها بزرگتر شده اند و دیگر اینجور چیزها برایشان جالب نیست ؛ در مقابل سعی کرده ام برگه های سوالات را تا جایی که ممکن بود تمیز و مرتب ارائه کنم تا دانش آموزان از کار کردن با آنها خسته و دلزده نشوند . امیدوارم « نمونه سوالات ریاضی چهارم ابتدایی – ۴ » مورد استفاده و توجه آموزگاران و دانش آموزان عزیز قرار بگیرد .

سری اول در دو صفحه شامل ۲۲ سوال ریاضی :

سری اول صفحه 1

سری اول صفحه ۱

سری اول صفحه 2

سری اول صفحه ۲

سری دوم در دو صفحه شامل ۲۲ سوال ریاضی :

سری دوم صفحه 2

سری دوم صفحه ۲

سری دوم صفحه 2

سری دوم صفحه ۲

 

« علم فرا گیر ، زیرا اگر ثروتمند باشی آراستگی ات بخشد ، و اگر تهیدست باشی علم ، زندگی تو را تامین می کند . »   امام علی « ع »

 

نشریه اینترنتی زندگی کودکان


پاسخ دهید