نمونه سوالات هدیه ها ، فارسی و غیره چهارم ابتدایی – ۶

نمونه سوالات هدیه ها ، فارسی و غیره چهارم ابتدایی – ۶

این بار یک سری نمونه سوالات هدیه ها ، فارسی ، اجتماعی ، جغرافی ، علوم و ریاضی کلاس چهارم ابتدایی در هفت صفحه شامل ۷۵ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . این سری شامل ۵ سوال هدیه ها ، ۱۵ سوال فارسی ، ۱۰ سوال اجتماعی ، ۱۰ سوال جغرافی ، ۱۵ سوال علوم و ۲۰ سوال ریاضی جمعاً ۷۵ سوال می باشد . بر خلاف نمونه سوالات کلاس های دوم و سوم ابتدایی که تاکنون خدمتتان تقدیم کرده ام در برگه های سوالات کلاس چهارم و کلاس های بالاتر خبری از نقاشی های مختلف برای رنگ آمیزی نیست چون فکر می کنم که بچه ها بزرگتر شده اند و دیگر اینجور چیزها برایشان جالب نیست ؛ در مقابل سعی کرده ام برگه های سوالات را تا جایی که ممکن بود تمیز و مرتب ارائه کنم تا دانش آموزان از کار کردن با آنها خسته و دلزده نشوند ؛ حتی در بعضی موارد تعدادی از برگه ها را دوباره تایپ و صفحه آرایی کرده ام . امیدوارم « نمونه سوالات هدیه ها ، فارسی و غیره چهارم ابتدایی – ۶ » مورد استفاده و توجه آموزگاران و دانش آموزان عزیز قرار بگیرد .

صفحه 1

صفحه ۱

صفحه 2

صفحه ۲

صفحه 3

صفحه ۳

صفحه 4

صفحه ۴

صفحه 5

صفحه ۵

صفحه 6

صفحه ۶

صفحه 7

صفحه ۷

 

« خداوندا ! به من بینش در دینت ، و فهم در حکمتت ، و فقه ( ژرف کاوی ) در دانشت عطا فرما . »        امام سجاد « ع »

 

نشریه اینترنتی زندگی کودکان


پاسخ دهید