قلعه شوالیه های قرون وسطی

قلعه شوالیه های قرون وسطی

برای ساختن این قلعه بهتر است این کار را در مکانی انجام دهید که فضای کافی در اختیار داشته باشید . چون همه چیز به جایی که در اختیار دارید و اندازه قلعه ای که می خواهید بسازید بستگی دارد بنابراین از دادن توضیحات اضافه خودداری شده است . ساختن این قلعه آنقدرها هم که ظاهرش نشان می دهد سخت نیست . اگر کمی در باره قلعه شوالیه های قرون وسطی مطالعه کنید ، می توانید جزئیات این قلعه را به میل خودتان تغییر بدهید و ماکت سلاحهایی که در آن زمان برای فتح یک قلعه به کار می بردند را هم بسازید و یک نبرد واقعی را باز سازی کنید !

1 - قلعه شوالیه ها

1 – قلعه شوالیه ها

وسایل مورد نیاز :

– مستطیل ، دایره و نوارهای مقوایی

– کارتن بزرگ

– نوار چسب

– چسب

– خط کش بزرگ

– قیچی

– مداد

– نخ

یک پیشنهاد : اگر حوصله و وقت بیشتری داشتید ، هر جا که توانستید به جای نوار چسب از چسب مایع یا ماتیکی استفاده کنید ، چون بدون تردید به زیباتر شدن ظاهر قلعه شما کمک خواهد کرد !

2 - قلعه شوالیه ها

2 – قلعه شوالیه ها

۱ – برای ساختن برج های قلعه ، مستطیل های مقوایی را به شکل استوانه ، لوله کرده و با نوار چسب ، ثابت کنید .

3 - قلعه شوالیه ها

3 – قلعه شوالیه ها

۲ – برای ساختن برج های نگهبانی روی نوار مقوایی ( با توجه به تصویر شماره ۳ ) شکاف های منظم ایجاد کرده و کنگره های برزج را ببرید . دو سر نوار را به هم بچسبانید و با استفاده از نوار چسب ، آن را روی برج بچسبانید .

4 - قلعه شوالیه ها

4 – قلعه شوالیه ها

۳ – با استفاده از دایره های مقوایی ، به تعداد مورد نیاز و در اندازه های مناسب ( با توجه به اندازه برج های قلعه ) ، مخروط ( بام برج ها ) ساخته و با استفاده از نوار چسب ، آنها را روی برج ها بچسبانید .

5 - قلعه شوالیه ها

5 – قلعه شوالیه ها

۴ – شکل دیوارها و ورودی قلعه را ترسیم کرده و ببرید . کنگره ها و زبانه ها ( برای اتصال به قطعات دیگر ) را فراموش نکنید .

6 - قلعه شوالیه ها

6 – قلعه شوالیه ها

۵ – دیوارهای ساختمان های جانبی و داخلی قلعه را ترسیم کرده و ببرید . سپس آن را به برج اصلی بچسبانید .

7 - قلعه شوالیه ها

7 – قلعه شوالیه ها

۶ – دیوارها را به برج نگهبانی متصل کرده و همه اینها را روی یک ورق کارتن بچسبانید . خندق های دور تا دور قلعه را کشیده و رنگ آمیزی کنید . سپس اضافه های کارتن را ببرید و جدا کنید .

8 - قلعه شوالیه ها

8 – قلعه شوالیه ها

۷ – برای ورودی قلعه ، یک پل متحرک ترسیم کرده و ببرید و در محل مناسب خودش بچسبانید . دو سوراخ ، بالای ورودی قلعه و پل متحرک ایجاد کنید ؛ نخ را از داخل آن سوراخ ها رد کنید و گره بزنید ؛ سر دیگر نخ را به لبه بالای پل متحرک وصل کنید تا به کمک آن ، پل را بالا و پایین ببرید .

عنوان اصلی :    Al’abri d’un chateau fort

منبع :    Mega activites

نشریه اینترنتی زندگی کودکان


پاسخ دهید