نمونه سوالات ریاضی و دینی پنجم ابتدایی – ۱

نمونه سوالات ریاضی و دینی پنجم ابتدایی – ۱

این بار دو سری نمونه سوالات ریاضی و دینی کلاس پنجم ابتدایی در چهار صفحه شامل ۴۳ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۲۰ سوال ریاضی و سری دوم در دو صفحه شامل ۲۳ سوال دینی می باشد . سعی کرده ام تا جایی که ممکن بود برگه های سوالات را تمیر و مرتب ارائه کنم تا دانش آموزان از کار کردن با آنها خسته و دلزده نشوند حتی در بعضی موارد برگه های سوالات را مجدداً تایپ و صفحه آرا یی کرده ام . . . امیدوارم « نمونه سوالات ریاضی و دینی پنجم ابتدایی – ۱ » مورد استفاده و توجه آموزگاران و دانش آموزان عزیز قرار بگیرد .

سری اول در دو صفحه شامل ۲۰ سوال ریاضی :

سری اول صفحه 1

سری اول صفحه ۱

سری اول صفحه 2

سری اول صفحه ۲

سری دوم در دو صفحه شامل ۲۳ سوال دینی :

سری دوم صفحه 1

سری دوم صفحه ۱

سری دوم صفحه 2

سری دوم صفحه ۲

 

« مومن در مدت زندگی خود از تحصیل خسته نمی شود . »         امام رضا (ع)

 

نشریه اینترنتی زندگی کودکان


پاسخ دهید