نمونه سوالات دینی ، فارسی و غیره پنجم ابتدایی – ۳

نمونه سوالات دینی ، فارسی و غیره پنجم ابتدایی – ۳

این بار یک سری نمونه سوالات دینی ، فارسی و دیگر دروس کلاس پنجم ابتدایی در چهار صفحه شامل ۱۰ سوال دینی ، ۱۰ سوال فارسی ، ۴ سوال جغرافیا ، ۴ سوال تاریخ ، ۲ سوال مدنی ، ۱۰ سوال علوم تجربی و ۱۰ سوال ریاضی جمعاً ۵۰ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سعی کرده ام تا جایی که ممکن بود برگه های سوالات را تمیز و مرتب ارائه کنم تا دانش آموزان از کار کردن با آنها خسته و دلزده نشوند حتی در بعضی موارد برگه های سوالات را مجدداً تایپ و صفحه آرایی کرده ام . . . امیدوارم « نمونه سوالات دینی ، فارسی و غیره پنجم ابتدایی – ۳ »  مورد استفاده و توجه آموزگاران و دانش آموزان عزیز قرار بگیرد .

صفحه 1

صفحه ۱

صفحه 2

صفحه ۲

صفحه 3

صفحه ۳

صفحه 4

صفحه ۴

 

« علم و دانش را از هر طریقی فرا گیرید ، و چنانچه نتوانستید آنرا در حافظه خود نگه دارید ، ثبت کنید و بنویسید و در منازل خود در جای مطمئین قرار دهید . »         امام حسن مجتبی (ع)

نشریه اینترنتی زندگی کودکان


پاسخ دهید