درخت بلوط پیر

درخت بلوط پیر

« درخت بلوط پیر » پناهگاه چند حیوان کوچک است که در میان شاخ و برگ و ریشه های این درخت ، لانه امنی برای خودشان ساخته اند و از بلوط های آن تغذیه می کنند . حالا اگر خطری این درخت را تهدید کند آنها نمی توانند ساکت بنشینند و تماشا کنند ! ولی چه کاری از دست آنها برمی آید ؟ چطور می توانند این بلوط پیر را از چنگ هیزم شکنان بی رحم نجات دهند ؟

1 - درخت بلوط پیر

1 – درخت بلوط پیر

در روزگاران قدیم ، درخت بلوط بزرگ ، قوی و زیبایی بود که مورد ستایش و احترام تمام اهالی جنگل بود . « برونو » ( Bruno ) سنجاب ، آشیانه خودش را در دل همین درخت باشکوه ساخته بود و مقدار زیادی از بلوط هایی را که درخت پیر به او داده بود ، در خانه اش انبار کرده بود .

2 - درخت بلوط پیر

2 – درخت بلوط پیر

3 - درخت بلوط پیر

3 – درخت بلوط پیر

خانم بلبل با افتخار لانه خودش را روی بالاترین شاخه آن ساخته بود ؛ و « پوم پونه » ( Pomponet ) خرگوش هم در میان ریشه های عظیم الجثه او آشیانه ای برای خودش پیدا کرده بود . خلاصه ، همه ، خانه راحتی در آغوش این درخت برای خودشان ساخته بودند .

4 - درخت بلوط پیر

4 – درخت بلوط پیر

اما متاسفانه این درخت بلوط زیبا مورد توجه هیزم شکنان طمعکار هم قرار گرفته بود . مدتی بود که تعدادی از آنها به جنگل آمده و در آنجا مستقر شده بودند و می خواستند بزودی کار قطع درختان را شروع کنند .

5 - درخت بلوط پیر

5 – درخت بلوط پیر

بالاخره یک روز صبح دو هیزم شکن قوی هیکل ، تبر و اره به دست از راه رسیدند و هر کدام از یک طرف با تبر به جان درخت بلوط پیر افتادند . درخت پیر زیر ضربات تبر ناله می کرد ! اما چه کاری از دستش ساخته بود ؟ او به شدت خونریزی می کرد و کم کم داشت شیره جانش را از دست می داد ؛ او ناتوان شده بود و احساس می کرد که دیگر نمی تواند مدت زیادی مقاومت کند . . .

6 - درخت بلوط پیر

6 – درخت بلوط پیر

او آخرین نیروهایش را جمع کرد و شاخه ها و برگ هایش را لرزاند تا شاید دل هیزم شکنان برایش بسوزد و از ضربه زدن به او صرف نظر کنند . دوستان درخت بلوط پیر « پوم پونه » و « برونو » که در همان نزدیکی ها مشغول بازی و تفریح بودند به محض شنیدن فریادهای دوستشان به سرعت خودشان را به او رساندند .

7 - درخت بلوط پیر

7 – درخت بلوط پیر

هر دو از دیدن این صحنه وحشتناک فریادی از ته دل کشیدند ولی چه کاری از دست آنها ساخته بود ؟ چطور می توانستند شر این دو مزاحم بدجنس را از سر او کم کنند ؟ ناگهان « برونو » سنجاب فکری به سرش زد و خطاب به دوستش « پوم پونه » خرگوش گفت : « زود به لانه ات زیر ریشه های درخت بلوط پیر برگرد و با تمام نیرو فریاد بزن و سر و صداهای ترسناک از خودت در بیاور ؛ فقط دقت کن کسی تو را نبیند . »

8 - درخت بلوط پیر

8 – درخت بلوط پیر

خرگوش بدون چون و چرااطاعت کرد و وقتی هیزم شکن ها مشغول استراحت بودند ، از فرثت استفاده کرد و وارد لانه اش شد . بلوط پیر با دیدن خرگوش آهی کشید و به او گفت : « آه دوست من ! باید یک پناهگاه دیگر برای خودتان پیدا کنید چون من دارم می میرم . . . »

« پوم پونه » خرگوش گفت : « این حرفها را نزن ؛ ما کمکت می کنیم ؛ تو باعث می شوی من به ضرب المثل ( محکم و استوار مانند یک درخت بلوط ) شک کنم ! کمی صبور باش . . . »

9 - درخت بلوط پیر

9 – درخت بلوط پیر

ناگهان یکی از هیزم شکن ها که استراحتشان تمام شده بود ، رو به دوستش کرد و گفت : « خوب ! برگردیم سر کارمان . » و به طرف درخت بلوط پیر و با عظمت که دیگر داشت از پا در می آمد ، حرکت کرد . اما هنوز وسایلش را از زمین برنداشته بود که ناگهان صداهای عجیب و ترسناکی از سمت درخت پیر به گوشش رسید : « هوووووو ! هوووو . . . گرررررر . . . » پوم پونه خرگوش بود که داشت به توصیه های دوست سنجابش برونو عمل می کرد . هم زمان با این سر و صداها ، پوم پونه از شاخه ای به شاخه ی دیگر می پرید مخصوصاً روی شاخه هایی که پر از بلوط بودند . ناگهان بارانی از بلوط بر سر هیزم شکنان با******** گرفت !

10 - درخت بلوط پیر

10 – درخت بلوط پیر

دو هیزم شکن ، وحشت زده به هر طرفی نگاه کردند ولی چیزی ندیدند ؛ وسایلشان را رها کردند و پا به فرار گذاشتند ! بلوط پیر به برونو و پوم پونه گفت : « متشکرم دوستان من , شما زندگی مرا نجات دادید . »

– « قابلی نداشت . در هر صورت ، تو خودت به تنهایی می توانستی از پس آنها بر بیایی ! تو آنقدر بزرگ هستی که آن هیزم شکن ها بالاخره خسته می شدند و می رفتند پی کارشان . »

11 - درخت بلوط پیر

11 – درخت بلوط پیر

پس از آن هر دو شروع به پانسمان زخم های بلوط پیر کردند ؛ برگهای خشک را با گل مخلوط می کردند و روی زخم های او می گذاشتند . بلوط پیر هم برای تشکر از آنها ، ریشه هایش را تا می توانست از هم باز کرد تا پوم پونه خرگوش جای بیشتری برای زندگی داشته باشد ؛ و به دوست دیگرش برونوی سنجاب قول داد که سال آینده بلوط های بیشتری به او بدهد .

عنوان اصلی :    Le vieux chene

منبع :   fr.********okids.com

نشریه اینترنتی زندگی کودکان


پاسخ دهید