برگه های کار کلاس پیش دبستانی – ۲

برگه های کار کلاس پیش دبستانی – ۲

در این قسمت ۱۰ برگه کار کلاس پیش دبستانی را خدمتتان تقدیم می کنم . این برگه ها فقط برای دادن ایده به شما عزیزان است ؛ شما می توانید عیناً از همین برگه ها استفاده کنید و یا اینکه به میل و سلیقه خودتان تغییراتی در آنها بدهید . در این برگه ها از تکنیک هایی مانند « رنگ آمیزی » ، « نقاشی » ، « کامل کردن نقطه چین ها » ، « تکمیل کردن تصاویر ناقص » ، « سوال و جواب » و غیره استفاده شده ، و در باره موضوعاتی از قبیل « داخل و بیرون » ، « بلند و کوتاه » ، « زیر و رو » ، « چپ و راست » ، « حواس پنجگانه » ، « شناخت اشکال هندسی » و غیره با کودکان صحبت خواهد شد . امیدوارم « برگه های کار کلاس پیش دبستانی – ۲ » مورد توجه و استفاده مربیان و کودکان و خانواده های محترم و عزیزشان قرار بگیرد .

برگه 1

برگه ۱

موضوع این برگه ، آموزش مفاهیمی از قبیل « داخل و بیرون » ، « وسط » ، « بلند و کوتاه » ، « زیر و رو » و « بین » ( میان دو چیز ) است و برای رسیدن به این هدف از تکنیک « رنگ آمیزی » استفاده شده است .

برگه 2

برگه ۲

موضوع این برگه ، آموزش مفاهیمی از قبیل « چپ و راست » ، « باز و بسته » و « داخل و خارج » است و برای رسیدن به این هدف از تکنیک « نقاشی » استفاده شده است .

برگه 3

برگه ۳

موضوع این برگه « خانه و خانواده » است ؛ و برای این کار از تکنیک های « اتصال خط چین ها » ، « تکمیل کردن تصاویر ناقص » و « سوال و جواب » استفاده شده است .

برگه 4

برگه ۴

موضوع این برگه ، آشنایی اولیه با اشکال هندسی « سه گوش » ( مثلث ) ، « گردی » ( دایره ) و « چهار گوش » ( مربع ) ، و تکنیک های مورد استفاده « اتصال خط چین ها » و « رنگ آمیزی » می باشد .

برگه 5

برگه ۵

موضوع این برگه « حیوانات آبی و خشکی » ، « وسایل روشنایی » و « بین » ( میان دو چیز ) بوده و تکنیک مورد استفاده « رنگ آمیزی » می باشد .

برگه 6

برگه ۶

موضوع این برگه « حس شنوایی و بویایی » ، « نازک و کلفت » و « چپ و راست » بوده و تکنیک های مورد استفاده « اتصال تصاویر مرنبط » و « رنگ آمیزی » است .

برگه 7

برگه ۷

موضوع این برگه « فصل پاییز » و تکنیک های مورد استفاده « سوال و جواب » و « رنگ آمیزی » است .

برگه 8

برگه ۸

موضوع این برگه « فصل پاییز » و تکنیک های مورد استفاده « رنگ آمیزی » و « اتصال خط چین ها » می باشد .

برگه 9

برگه ۹

موضوع این برگه « امام رضا (ع) » بوده و تکنیک های مورد استفاده عبارتند از « رنگ آمیزی » و « تعریف داستان از روی تصاویر » .

برگه 10

برگه ۱۰

موضوع این برگه « انگشت اشاره » و تکنیک مورد استفاده « صحبت در باره تصاویر » می باشد .

 

نشریه اینترنتی زندگی کودکان

 


پاسخ دهید