آویز « قلب »

آویز « قلب »

از این کاردستی می توانید برای تزئین جشن ها یا اتاق خودتان استفاده کنید . ساختن آویز « قلب » بسیار آسان و سریع است . در پایان جشن تولدتان می توانید پس از نوشتن چند کلمه روی یکی از این قلب ها ، آن را به عنوان یادگاری به هر یک از دوستانتان  هدیه بدهید .

1 - آویز قلب

1 – آویز قلب

وسایل مورد نیاز  :

-ورق کاغذ رنگی در رنگ های مختلف

-قیچی *

-منگنه *

-سوراخ کن ( پانچ ) *

-یک تکه روبان در اندازه و رنگ مناسب و دلخواه

-خط کش

-مداد

*استفاده از این وسایل ، به علت خطرناک بودن برای کودکان ، بهتر است به کمک و یا تحت نظارت یک بزرگتر انجام شود .

2 - آویز قلب

2 – آویز قلب

۱ – برای هر آویز قلب ، ۵ نوار به عرض ۱/۵ سانتیمتر از بلندترین قسمت ورق کاغذ رتگی تان بریده و جدا کنید ( برش طولی ) .

3 - آویز قلب

3 – آویز قلب

۲ – ۵ نوار کاغذ رنگی را لب به لب روی هم قرار داده و منگنه کنید .

4 - آویز قلب

4 – آویز قلب

۳ – برای شروع ، نوار اول و آخر را به طرف داخل تا کرده و به شکل یک قلب کوچک درآورده و منگنه کنید .

5 - آویز قلب

5 – آویز قلب

۴ – همین کار را با نوارهای بعدی انجام دهید ، فقط این بار اندازه قلب را کمی بزرگتر در نظر بگیرید .

6 - آویز قلب

6 – آویز قلب

۵ – اضافه نوارهای پایین قلب را ببرید .

7 - آویز قلب

7 – آویز قلب

۶ – نوار پنجم که از بالای قلب ، بیرون مانده جهت آویزان کردن آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت . ارتفاع دلخواه را در نظر گرفته و اضافه آن را جدا کنید.

8 - آویز قلب

8 – آویز قلب

۷ – به کمک سوراخ کن ، سوراخی در انتهای آن ایجاد کنید .

9 - آویز قلب

9 – آویز قلب

۸ – شما ساختن اولین آویز قلب خود را به پایان رساندید .

10 - آویز قلب

10 – آویز قلب

۹ – به هر تعداد که مایل بودید ، در اندازه و رنگ های مختلف ، از این قلب ها بسازید . یک تکه روبان به طول مناسب و دلخواهتان را از سوراخ انتهای آنها رد کرده و آن را در محل مناسب نصب کنید .

عنوان اصلی :    Guirlands de coeurs

منبع :    www.auxpetitesmains.net

نشریه اینترنتی زندگی کودکان

 


پاسخ دهید