نمونه سوالات ریاضی سوم ابتدایی – ۲۷

نمونه سوالات ریاضی سوم ابتدایی – ۲۷

در اینجا سه سری نمونه سوالات ریاضی کلاس سوم ابتدایی در هشت صفحه شامل ۴۰ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در سه صفحه شامل ۹ سوال و سری دوم در سه صفحه شامل ۲۴ سوال و سری سوم در دو صفحه شامل ۷ سوال ریاضی می باشد . بچه ها می توانند در پایان ، نقاشی های برگه ها را به سلیقه خودشان رنگ آمیزی کنند . اطمینان دارم اگر در تنظیم این برگه ها کمی بیشتر سلیقه و حوصله به خرج دهیم و آنها را کمی جذاب تر و کودکانه تر و تمیزتر تنظیم کنیم و به دست بچه ها بدهیم می توانیم بیشتر و بهتر توجه آنان را به درس های مختلف جلب کنیم . شاید این بهترین راه جلب توجه بچه ها نباشد ولی یکی از راه هایی است که آن را امتحان کرده و نتایج بسیار خوبی هم از آن گرفته ام . امیدوارم « نمونه سوالات ریاضی سوم ابتدایی – ۲۷ » مورد استفاده و توجه آموزگاران و دانش آموزان عزیز قرار بگیرد .

سری اول در سه صفحه شامل ۹ سوال ریاضی :

سری اول صفحه 1

سری اول صفحه ۱

سری اول صفحه 2

سری اول صفحه ۲

سری اول صفحه 3

سری اول صفحه ۳

سری دوم در سه صفحه شامل ۲۴ سوال ریاضی :

سری دوم صفحه 1

سری دوم صفحه ۱

سری دوم صفحه 2

سری دوم صفحه ۲

سری دوم صفحه 3

سری دوم صفحه ۳

سری سوم در دو صفحه شامل ۷ سوال ریاضی :

سری سوم صفحه 1

سری سوم صفحه ۱

سری سوم صفحه 2

سری سوم صفحه ۲

زیباترین دانش ها ، دانشی است که کار دینت را اصلاح کند و فساد کارت را به چشمت بنمایاند . دانش ها در محیطی که عمل نباشد ، دیری نپاید زیرا دور از یار دیرین خویش یارای بقا ندارد . علم از عمل ، به فریاد ، دعوت کند و چون دعوت خویش را با اجابت مقرون نبیند ، جای خود را ترک گوید و آهسته آهسته محو شود .        ( حضرت علی «ع» )

نشریه اینترنتی زندگی کودکان

 


پاسخ دهید