بازی های دسته جمعی برای کودکان ۴ تا ۵ سال

بازی های دسته جمعی برای کودکان ۴ تا ۵ سال

در اکثر این بازی ها ، برنده و بازنده ای وجود ندارد و هدف از انجام آنها فقط سرگرم کردن بچه ها با یک بازی مهیج و نشاط آور است . در « بازی های دسته جمعی برای کودکان ۴ تا ۵ سال » ، سه بازی را به شما آموزش می دهم که برای انجام آنها به هیچ وسیله ای احتیاج ندارید . امیدوارم این بازی ها لحظات شادی را برای شما و کودکانتان بیافرینند .

1 - بازی قطار

1 – بازی قطار

بازی شماره ۱ : « قطار »

یکی از کودکان را به عنوان « لوکوموتیو » انتخاب کنید . بقیه باید به ستون یک ، پشت سر لوکوموتیو حرکت کرده و تمام حرکات او را تکرار کنند . لوکوموتیو می تواند هر طور که مایل است حرکت کند ، به حالت لی لی ، بشین و پا شو ، مانند اردک ، پرش و . . . در ضمن فراموش نکنید که لوکوموتیو هر لحظه می تواند به عقب برگشته و بقیه را نگاه کند ؛ در این صورت ، همه باید در هر حالتی که هستند مانند مجسمه ، بی حرکت همانجا که هستند بایستند . . . قهقهه خنده بچه ها را تضمین می کنم !

2 - بازی سر به هوا

2 – بازی سر به هوا

بازی شماره ۲ : « سر به هوا »

زمانی که آسمان ، آبی و کمی ابری است با دوستانتان روی زمین دراز بکشید و ابرها را تماشا کنید . هر کس به نوبت ، تصویر و داستانی را که اشکال ریز و درشت و متنوع ابرها به او الهام می کنند برای دیگران تعریف می کند : یک فیل ، سگی که یک هیولا را تعقیب می کند و . . .

3 - بازی راهنما

3 – بازی راهنما

بازی شماره ۳ : « راهنما »

برای انجام این بازی حداقل به ۳ بازیکن یا بیشتر نیاز دارید .بازیکنان باید بازوانشان را به هم قلاب کنند . بازیکنی که در وسط قرار می گیرد باید برگشته و در جهت مخالف دو بازیکن دیگر قرار بگیرد . دو بازیکنی که در دو طرف بازیکن وسط قرار می گیرند برای جلو رفتن باید او را راهنمایی کنند چون در واقع او عقب عقب راه می رود و پشت سرش را نمی بیند . این ******** با سرعت آهسته شروع ولی کم کم به سرعت آن افزوده می شود . بازیکنان می توانند جهت ******** را عوض کنند ، در این صورت ، این بازیکن وسط است که دو بازیکن دیگر را راهنمایی می کند . این ******** را می توان با تعداد بیشتری هم اجرا کرد که در این صورت ، بازیکنان ، یک در میان ، جهت ایستادنشان متفاوت خواهد بود .

عنوان اصلی :   Jeux pour 4 – 5 ans en groupe

منبع :   auxpetitesmains.free.fr

نشریه اینترنتی زندگی کودکان


پاسخ دهید