۶ بازی ساده برای کودکان ۵ تا ۶ سال به همراه یک بزرگتر

۶ بازی ساده برای کودکان ۵ تا ۶ سال به همراه یک بزرگتر

در اینجا ۶ بازی ساده را که همه پدر و مادرها می توانند آنها را با کودکانشان انجام بدهند ؛ برای این کار به وسایل زیادی احتیاج نخواهید داشت و یادگیری آنها برای کودکان اصلاً دشوار و پیچیده نیست . شما می توانید با الهام از « ۶ بازی ساده برای کودکان ۵ تا ۶ سال به همراه یک بزرگتر » بازی های سرگرم کننده و آموزنده دیگری طراحی کنید . به تخیلاتتان اطمینان کنید ؛ برای این کار می توانید از خود بچه ها هم کمک بگیرید . . . من این کار را کرده ام و نتایج خوبی هم از آن گرفته ام .

1 - بازی پوست عوض کنیم

1 – بازی پوست عوض کنیم

بازی شماره ۱ : « پوست عوض کنیم »

برای انجام این بازی ، کودک باید تصور کند که شخص دیگری شده مثلاً پدر خودش و یا یک پرنده . از او بخواهید که یک روزش را به عنوان « پدر خودش » یا « یک پرنده » برای شما تعریف کند . شما می توانید برای کمک به او در تصور کردن خودش به جای شخص یا موجود دیگری ، سوالاتی از او بپرسید ، از قبیل : « عصرانه چی میخوری ؟ » یا « با چی خودت را میشوری ؟ » یا « در محل کارت چکار می کنی ؟> » و . . .

2 - بازی حروف الفبا

2 – بازی حروف الفبا

بازی شماره ۲ : « حروف الفبا »

هنگام خرید از فروشگاه ، برای سرگرم کردن کودکتان ، از او بخواهید تا یکی از حروف الفبا را که خوب می شناسد روی بسته بندی ها پیدا کند . برای پیچیده تر کردن بازی می توانید از او بخواهید تا کالاهایی را که با آن حرف ، شروع می شوند پیدا کند .

3 - بازی آسیاب بادی

3 – بازی آسیاب بادی

بازی شماره ۳ : « آسیاب بادی »

از کودکتان بخواهید تا روی یک صفحه کاغذ ، تصویر یک آسیاب بادی ( یا هر موضوع دیگری ) بدون اینکه از اول تا آخر کار ، مدادش را از روی کاغذ بردارد ، را بکشد !

4 - بازی چند بخش

4 – بازی چند بخش

بازی شماره ۴ : « چند بخش ؟ »

یک کلمه دو یا سه بخشی به کودکتان بگویید . او در ادامه باید کلمه ای که با آخرین بخش کلمه شما شروع می شود را بگوید ، مانند : بازی. . . زیبا. . . باران. . . راننده. . . دهکده. . . بازی را به همین ترتیب ادامه دهید تا اینکه یکی از شما ، مخزن کلماتش تمام شود !

5 - بازی آره و نه ممنوع

5 – بازی آره و نه ممنوع

بازی شماره ۵ : « آره و نه ممنوع »

در اینجا یک بازی شناخته شده را به شما معرفی می کنم که تقریباً همه بچه های دنیا ، آن را می شناسند . از کودکتان سوالاتی بپرسید که او در پاسخ به آنها ، نباید از کلمات « آره » یا « نه » استفاده کند . برای تنوع و پیچیده تر کردن بازی می توانید استفاده از کلمات دیگری را هم ممنوع کنید .

6 - بازی پارکینگ

6 – بازی پارکینگ

بازی شماره ۶ : « پارکینگ »

یک تکه کاغذ یا پارچه را روی زمین پهن کنید ؛ اینجا « پارکینگ » شما خواهد بود . از کودکتان بخواهید تا در چند متری آن بایستد . او کامیونی است که باید وارد پارکینگ شود . چشمانش را ببندید و او را چند دور بچرخانید ، سپس رهایش کنید تا راه را پیدا کند . با گفتن « دو قدم به راست » ، « یک قدم به جلو » و . . . او را راهنمایی کنید تا وارد پارکینگ شود . پس از اینکه کودکتان وارد پارکینگ شد ، جای خودتان را با او عوض کنید .

عنوان اصلی :   Jeux pour 5 – 6 ans avec un adulte

منبع :   auxpetitesmains.free.fr

نشریه اینترنتی زندگی کودکان

 


پاسخ دهید