نمونه سوالات علوم ، تاریخ و مدنی پنجم ابتدایی – ۱۶

نمونه سوالات علوم ، تاریخ و مدنی پنجم ابتدایی – ۱۶

این بار دو سری نمونه سوالات علوم ، تاریخ و مدنی کلاس پنجم ابتدایی در چهار صفحه شامل ۵۴ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۲۵ سوال علوم ، و سری دوم در دو صفحه شامل ۱۸ سوال تاریخ و ۱۱ سوال مدنی جمعاً ۲۹ سوال می باشد . سعی کرده ام تا جایی که ممکن بود برگه های سوالات را تمیز و مرتب ارائه کنم تا دانش آموزان از کار کردن با آنها خسته و دلزده نشوند حتی در بعضی موارد ، آنها را مجدداً تایپ و صفحه آرایی یا لااقل لکه گیری کرده ام . امیدوارم « نمونه سوالات علوم ، تاریخ و مدنی پنجم ابتدایی – ۱۶ » مورد استفاده و توجه آموزگاران و دانش آموزان عزیز قرار بگیرد .

سری اول در دو صفحه شامل ۲۵ سوال علوم :

سری اول صفحه 1

سری اول صفحه ۱

سری اول صفحه 2

سری اول صفحه ۲

سری دوم در دو صفحه شامل ۱۸ سوال تاریخ و ۱۱ سوال مدنی جمعاً ۲۹ سوال :

سری دوم صفحه 1

سری دوم صفحه ۱

سری دوم صفحه 2

سری دوم صفحه ۲

 

این علم و ادب بهای جان توست ؛ پس در آموختن آن دو تلاش کن که هر چه دانش و ادب تو بیشتر شود ، بها و ارزش تو فزونی یاتبد. (امام علی «ع»)

نشریه اینترنتی زندگی کودکان


پاسخ دهید