گالیله راست می گفت

گالیله راست می گفت

 

خواندن زندگینامه ی مشاهیر و بزرگان برای کودکان لذت بخش است . در ادامه مطلب اطلاعاتی از زندگی گالیله به زبان کودکانه آمده است . این اطلاعات کامل و دقیق و در قالب چند جمله ی کوتاه بیان شده است . طرز فکر متفاوت گالیله با افراد جامعه ی آن روز، حرکت زمین به دور خورشید ، خصوصیات جسمی گالیله و طرز فکرش در خصوص نیروی گرانشی زمین را در ادامه ی این پست به زبان کودکانه بخوانید .

 

 

galile (1)

آقای گالیله تلسکوپی را که خودش ساخته ، به دست گرفته است . دارد چند تا ستاره را با آن می بیند .ریش آقای گالیله از زیر تلسکوپ آویزان است . یک شهاب سنگ با سرعت به طرف زمین می آید . آقای گالیله می ترسد و کله اش را عقب می کشد . سرش می خورد به دیوار .

 

galile (1)

آقای گالیله تنهاست . به او گفته اند از خانه اش بیرون نیاید . آقای گالیله حرف هایی می زند که بعضی ها خوششان نمی آید . پس همان بهتر که حرف هایش را به خودش و تلسکوپش بگوید ! اگر دوست داری بدانی ماجرا چیست باید کمی به عقب برگردیم .

 

galile (1)

همه ی مردم می گویند اگر دو چیز را از از بالای بلندی پایین بیندازیم ، آن که سنگین تر است زودتر به زمین می رسد . اما آقای گالیله این حرف را قبول ندارد . چون خودش چند بار امتحان کرده است ! آقای گالیله برای این که حرفش را ثابت کند چند تا دانشمند را می برد نزدیک یک ساختمان بلند . بعد خودش از پلهه ای برج می رود بالا . یک توپ پنج کیلویی و یک توپ ده کیلویی را با هم از آن بالا به طرف زمین رها می کند هر دو توپ ، گارامپی باهم می خورند زمین . آقای گالیله ذوق می کند .
– دیدید درست می گفتم ؟!
اما دانشمندان می گویند : حتما اشتباهی پیش اومده ، از قدیم گفته اند چیزی که سنگین تر است زودتر پایین می آید .

 

galile (1)

آقای گالیله همیشه یک کت بلند می پوشد . خیلی هم صاف و سیخ راه می رود . اما وقتی پشت تلسکوپ می ایستد کمی کمرش را خم می کند . راستی چشم راست آقای گالیله کمی تنگ شده . چون او مجبور است پشت تلسکوپ چشمش را ریز کند . حرف های او همیشه برعکس حرف های دیگران است . همه می گویند خورشید به دور زمین می چرخد ، اما آقای گالیله که دانشمند بزرگی است می گوید : نه ، زمین به دور خورشید می چرخد .
او هر شب با تلسکوپش به ستاره ها و سیاره ها نگاه می کند . عده ای به خاطر حرف گالیله درباره ی حرکت زمین و خورشید از او شکایت می کنند .

 

 

 

 

galile (1)تاریخچه و زندگینامه ی گالیله دانشمند بزرگ  ایتالیایی :

گالیله یک دانشمند ایتالیایی بود . او در حدود چهارصد سال پیش زندگی می کرد . گالیله وسیله ای اختراع کرده که به وسیله ی آن می شد ستاره ها و سیاره ها را دید . به این وسیله تلسکوپ می گویند . گالیله می گفت که زمین به دور خورشید می گردد ، اما دیگران می گفتند که خورشید به دور زمین می گردد . چون فکر می کردند که هر چیزی که قدیمی ها می گفته اند درست است . گالیله از این که مردم حرف های غلط قدیمی ها را تکرار می کردند ناراحت بود و دلش می خواست که  خودش همه چیز را آزمایش کند . البته پنجاه سال پیش دانشمندی به نام کوپرنیک هم گفته بود که زمین به دور خورشید می گردد . دادگاه به خاطر این که گالیله حرف های جدیدی می زد او را به زندان انداخت . اما دویست سال بعد همه نظر گالیله و کوپرنیک را درباره ی گردش زمین به دور خورشید قبول کردند .

 

 


پاسخ دهید