جنگ جهانی اول از کجا شروع شد ؟

داستان جنگ جهانی اول

 

داستان بسیار زیبای ” جنگ جهانی اول از کجا شروع شد ؟ ” به زبانی ساده و کودکانه داستان چگونگی شروع جنگ جهانی اول را برای کودکان بازگو می کند .

«شاهزاده فرانتس» و همسرش سوفیا در خیابان های صربستان سوار بر ماشینی قرمز رنگ و پر از زرق و برق گشت می زدند . شاهزاده سبیل خوشگلی داشت و موهایش را همیشه طوری چرب می کرد که خیلی برق می زد . شاهزاده پسر امپراطور اتریش و مجارستان بود .

 

همین طور که شاهزاده و همسرش سوار بر ماشین قشنگشان بودند ومحافظان آن ها هم پشت سرشان می آمدند ، یک نفر در خیابان جلو آمد و یک ******** ناجور به سمت ماشین پرتاب کرد . اما از شانس آن ها این ******** به بدنه ی ماشین برخورد کرد و روی خیابان افتاد ، بعد  منفجر شد و یکی از محافظان آن ها هم کشته شد . رنگ از صورت شاهزاده و همسرش می پرد ولی برای آن ها اتفاقی نمی افتد .

راننده اتومبیل قرمز رنگ که خیلی دستپاچه شده بود تصمیم گرفت که از این اتفاق فرار کند . بنابراین ماشین رابا سرعت به داخل یک کوچه ی تنگ راند . ولی آن مرد که ول کن نبود . آن ها را تعقیب کرد . سلاح کمریش را درآورد و شاهزاده و زنش را با گلوله کشت .

علت جنگ جهانی اول

پدر فرانتس که امپراطور اتریش و مجارستان بود خیلی عصبانی شد تصمیم گرفت بخاطر کشته شدن پسرش فرانتش و همسرش سوفیا در کشور صربستان به آن جا حمله کند و مردم آن جا را بکشد .

جنگ جهانی اول چگونه شروع شد

در این جنگ کشورهای دنیا دو دسته می شوند . عده ای از کشورها با اتریش دوست می شوند و عده ای از کشورها هم از صربستان طرفداری میکنند و در جنگ با اتریش به آن ها کمک می کنند .

داستان جنگ جهانی اول

روسیه ، آلمان ، فرانسه ، آمریکا و خیلی از کشورهای دیگر جهان قاطی این جنگ می شوند . در واقع جنگ جهانی اول با شلیک دو گلوله ای که مرد به شاهزاده و همسرش پرتاب میکند و کشته می شوند شروع می شود .

این جنگ چهار سال طول کشید و عده ی بسیار زیادی از مردم در این جنگ کشته و زخمی شدند . به جنگ جهانی اول جنگ بزرگ هم می گویند .

 


پاسخ دهید