آموزش ساعت همراه با الگو

آموزش-ساعت-(3) آموزش ساعت از سال اول در کتاب درسی پایه اول آغاز شده و در سال دوم ابتدایی گسترش بیشتری پیدا کرده و در این پایه است که کودکان در خواندن ساعت ها به مهارت لازم دست پیدا می کنند . در ادامه الگوهای قابل چاپ از انواع ساعت ها را با اه********ی مشخص ملاحظه فرمایید …

کودکان در پایه دوم ابتدایی پس از آموختن خواندن ساعت بر اساس دقیقه با تمریناتی رو به رو می شوند که کمی برای آن ها ایجاد سردرگمی می کند . در این گونه تمرینات از دانش آموزان خواسته شده است که علاوه براین که ساعت را به صورت ربع و نیم بخوانند باید توانایی پیش بینی ساعت های قبل و بعد نیز داشته باشند . به عنوان مثال از آن ها خواسته شده است که با در نظر گرفتن ساعت هشت و ربع پیش بینی کنند که دو ساعت و نیم دیگر ساعت چند می شود . البته این تمرینات در قالبی داستانی ارائه می شود . به عنوان مثال : علی ساعت یک ربع به هشت به خانه ی دوستش رضا رفت و آن جا سه ساعت و نیم بازی کرد وبه خانه برگشت . علی ساعت چند به خانه برگشته است ؟

در ابتدای کار آموزش برای کودکی که تازه خواندن ساعت را فراگرفته سخت به نظر می رسد ولی تکرار و تمرین در پیش بینی ساعت قبل و بعد واقعا معجزه می کند . در این پست سه نوع ساعت مختلف برای کار کردن با کودکان ارائه شده است که می توانید آن ها را دانلود کرده و سپس چاپ کنید .

ساعت نوع اول :
ساعتی است که زمان ها ی قبل و بعد را به نمایش گذاشته است .
مثال :
از روی ساعت کودک به راحتی درک می کند که ۱۰ دقیقه قبل از ساعت پنج عقربه ی بزرگ کجا قرر می گیرد . یا بیست دقیقه بعد از ساعت هفت عقریه ی بزرگ دقیقه شمار ساعت در کجا قرار می گیرد و ساعت را می خواند و مینویسد .

آموزش-ساعت-(1)

دانلود ساعت با قابلیت خواندن زمان قبل و بعد

آموزش-ساعت

ساعت نوع دوم :
ساعتی است به شکل رنگین کمان برای افزودن عشق و علاقه ی بیشتر به یادگیری ساعت در کودکان . در این ساعت دقیقه های مربوط به هر عدد داخل ساعت هم در کنار آن قرار گرفته است که به یادگیری ساعت در ابتدای اموزش کمک شایانی می کند .

آموزش-ساعت-(3)

دانلود قاب ساعت رنگین کمانی برای کودکان

آموزش-ساعت-(2)

و ساعت نوع سوم هم یک ساعت معمولی و ساده به رنگ های قرمز و سیاه است که می توانید آن را از اینجا دانلود کنید .


پاسخ دهید