عکسهایی از قایم باشک بازی بچه ها

قایم-باشک-بازی-(14) احتمالا شما هم قبل از شش سالگی اینطور قایم باشک بازی می کردید !! در ادامه عکسهایی بسیار زیبا از کودکانی که به اصطلاح هیچ کس آن ها را نمی بیند در حین قایم باشک بازی مشاهده کنید .

حافظه ی ما آدم ها تا شصت درصد به قوه ی دیداری مربوط است . یعنی وقتی ما چیزی را به خاطر می آوریم تصویر ان چیز را حتما در ذهن داریم .
بازی قایم باشک هم از آن دسته بازی هایی است که مربوط به قوای بینایی و حرکتی کودکان است . کودکان تا قبل از شش سالگی هنوز به ان درجه از رشد مغزی نرسیده اند که بتوانند خود را به طور کامل از دیدگان مخفی کنند و فکر می کنند که با بستن چشم و یا پوشاندن قسمتی از سر توانسته اند تمام بدن خود را پنهان کنند . در این پست شما تصاویری را خواهید دید که در آن ها کودکان با پوشاندن قسمتی از بدن خود فکر کرده اند که به طور کامل از دیدگان دیگران مخفی شده اند .

قایم-باشک-بازی

قایم-باشک-بازی-(1)

قایم-باشک-بازی-(2)

قایم-باشک-بازی-(3)

قایم-باشک-بازی-(4)

قایم-باشک-بازی-(5)

قایم-باشک-بازی-(5)

قایم-باشک-بازی-(6)

قایم-باشک-بازی-(7)

قایم-باشک-بازی-(8)

قایم-باشک-بازی-(9)

قایم-باشک-بازی-(10)

قایم-باشک-بازی-(11)

قایم-باشک-بازی-(12)

قایم-باشک-بازی-(13)

قایم-باشک-بازی-(14)

قایم-باشک-بازی-(15)

قایم-باشک-بازی-(16)

قایم-باشک-بازی-(18)

قایم-باشک-بازی-(19)


پاسخ دهید